1.Jāņa 3:1-2: “Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni… Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni…”
Romiešiem 8:14,16,17: “Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni…Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki…”
Mēs esam Dieva bērni! Mēs esam Dieva mantinieki, Kristus līdzmantinieki! Mēs ar prieku apliecinām mūsu radniecību ar Dievu. Bet kādā veidā jūs esat saistīti ar Viņu? Mēs esam dzimuši no Dieva. Mēs esam Dieva bērni. Viņš ir mūsu īstais Tēvs. Mēs esam Viņa īstie bērni. Mēs ieņemam savu vietu, kā Dieva dēli un meitas un apliecinām, kas mēs esam!
Noskaidrojiet, ko Dieva Vārds saka par jums, un padariet to par savu apliecinājumu.
Cilvēki man bieži jautā par Bībeles studēšanu. Lai gan man ir daudz piedāvājumi, bet ir viens, kuru es piedāvāju pirms visiem citiem, lai kur arī es nebūtu.
Būdami kristieši, ticīgie, lasiet Jauno Derību, sākumā vēstules. Jo vēstules ir uzrakstītas jums, ticīgajiem. Tās ir uzrakstītas Draudzei. Kad jūs lasīsiet, meklējiet tādus apgalvojumus, kā “Kristū”, “Viņā”, “caur Viņu” utt. Ar krāsainu zīmuli pasvītrojiet šos apgalvojumus. Jūs atradīsiet apmēram 140 līdzīgus apgalvojumus un vairākums no viņiem ir vēstulēs.
Kad jūs esat atraduši šīs Rakstu vietas, izrakstiet tās. Pēc tam pārdomājiet tās. Sāciet tās apliecināt. Sāciet izrunāt tās ar savu muti: “Lūk, kas es esmu. Lūk, ko es iemantoju Kristū”.
Jūs redzēsiet, ka ticības apliecināšana radīs kaut ko reālu. Par cik šo visu saka Dievs, viss, kas jums ir un kas jūs esat, tas tā arī patiesībā ir. Viņš to jau ir izdarījis. Viss, ko saka Bībele – tas ir mūsu uz likumīgiem pamatiem. Bībele – likumīgs dokuments, kas apzīmogots ar Kristus asinīm.
Kenets Heigins