Nav neviena smadzeņu saslimšana, kura nespētu izmainīties, ja jūs sākat domāt atbilstoši Dieva Vārdam. Es jums neiesaku pārstāt lietot medikamentus, ja jūs tos šobrīd lietojat. Kādam tā varētu būt laba ideja, bet kādam ne. Sāciet domāt pareizi un novediet savas domas atbilstoši Dieva Vārdam, un jūsu prāts sāks atjaunoties, un jūs sāksiet domāt atbilstoši Kristus prātam.

Vārdā ir teikts, ka mums jau ir Kristus prāts. Un tas ir Dieva pusē. Ja vairākums jūsu problēmu ir dvēselē, tad tas ir tāpēc, ka viņa vēl nav pārgājusi Dieva pusē. Jūs varat piederēt Dievam, bet vēl joprojām domāt kā velns. Mūsu darbs ir tajā, lai pieaugtu Kristū, un būtu tādi, kā Viņš. Viņš garā mūs jau ir darījis līdzīgus Kristum. Bet tam, lai būtu kā Kristus dvēselē, mums ir jādarbojas Kristus prātā. Kas, savukārt, nozīmē, ka mums ir “jāpārinstalē” mūsu prāts, lai domātu pareizi.

Diemžēl, ne visi kristieši ir brīvi no bailēm. Taču mums ir jābūt gaismai priekš šīs pasaules. Gaisma – atmasko. Bailes – nav realitāte. Slimība – tā ir realitāte, bailes saslimt – tā nav realitāte, jo tā vēl nav slimība. Daudziem cilvēkiem ir bailes, bet bailes – tās ir tikai domas par to, kas VARĒTU notikt. Bailes – tā ir kā ticība negatīvajam vai negatīvā ticība. Mēs nevaram dzīvot bailēs, mums ir jāpaņem katra doma un jāsagūsta paklausībai Kristum.

Jums ir jāsaprot, ka 2.Korintiešiem 10:5 tā ir pavēle, tas nav vienkārši labs novēlējums, tā – pavēle. Jums ir jāsagūsta katra doma, lai tā klausītos Kristu. Mums ir jāapgāž prātojumi un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Visas pārdomas, bailes, domas, mums ir jānoved tās atbilstoši Kristum un paklausībā Viņam. Citu variantu nav!

Kamēr jūs to nesāksiet darīt, jums būs nemitīgas cīņas. Bet ja jūs sāksiet arvien vairāk un vairāk novest savu prātu atbilstoši Kristus prātam, tad tas, kas attiecas uz velnu, nekāda tumsa, bailes, nāve un to ietekme un darbība pārstās eksistēt jūsu dzīvē. Un jūs atbrīvosieties no bailēm, no to ietekmes uz jūsu dzīvi. Jūsu dzīve izmainīsies un jūs uzplauksiet, būsiet veseli, jo sāks uzplaukt jūsu dvēsele. Dvēseles uzplaukšana iekļauj sevī katras domas novešanu paklausībā Kristum.

Jūs teiksiet: “Bet tas taču ir pastāvīgs darbs. Es domāju, ka Jēzus jau visu mūsu vietā ir izdarījis”. Viņš izdarīja visu nepieciešamo, lai atvestu mūs Valstībā, un tagad, kad jūs esat šeit, Viņš jums saka to, kas jums ir jādara. Jo tas ir jūsu mērķis (liktenis) – pieaugt un līdzināties visā Viņam. Jēzum nebija baiļu, nāves, to ietekme un iedarbība, Viņā nebija tumsas. Un ja mums ir Viņa prāts, mums arī nebūs nekas no augstākminētā. Bet tas nozīmē, ka jums ir jāveltī laiks tam, lai apsēstos, safokusētos un nopietni pieņemtu šīs lietas, pārdomātu tās.

Jozua 1:8

“Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies”.

Karijs Bleiks