Atjaunošana nav tas pats, kas izmaiņas vai uzlabojumi. “Atjaunošanās” rezultātā cilvēks (vai lieta) kļūst jauns, cits, daudz pilnīgāks. Šī sapratne ir analoga sapratnei “Kļūt par jauniem radījumiem Jēzū Kristū”. Kad mēs jaunpiedzimstam, mūsu gars nevis vienkārši uzlabojas vai attīrās. Mūsu gars kļūst pilnīgi jauns zem Svētā Gara spēka iedarbības.
Mūsu prāts “atjaunojas”, kļūst pilnīgi jauns pateicoties Dieva Vārdam un Svētā Gara apgaismībai. “Atjaunošanās” – ārkārtīgi svarīgs nosacījums, par cik pāreja no pasaules Dieva Valstībā ir ļoti strauja. Principi, kas darbojas Valstībā, kardināli atšķiras no pasaules principiem. Mums būs vajadzīga pārliecība un virziens, lai atmestu grēcīgos ieradumus, lai rīkotos pa jaunam, bet ne tā, kā mēs esam pieraduši rīkoties pasaulē.
Mums ir svarīgi pārliecināties, ka jaunās metodes un principi “nostrādās” mūsu gadījumā. Dievs mums deva šo pārliecību, parādot Savu milzīgo spēku, kad glāba mūs. Ja Viņš bija tik mīlošs un laipns, ka izglāba mūs no sātana apskāvieniem un tumsas valstības, tad par cik vairāk Viņš izdarīs priekš mums tagad, kad mēs kļuvām Viņa bērni? Saņemot šo atklāsmi, mūsu acis alkst apgaismības, un mēs arvien vairāk un vairāk pamanām brīnišķīgo Jēzus Kristus darbu. Mūsu ticība nostiprinās un paplašinās. Mēs pamanām, ka jo vairāk iepazīstam Dievu, jo vairāk uzticamies Viņam situācijās, kurās agrāk neizlemtu tā darīt, un apstākļos, kuri mūs pagātnē biedēja. Mūsu ticība sāk “planēt”, bet mūsu pārliecība Viņā kļūst stipra un nelokāma.
Vai jūs zināt šodien savas dzīves mērķi? Paprasiet, lai Kungs apgaismo jūs šajā virzienā.
Vai jūs zināt, kāpēc šodien ar jums notiek noteikti notikumi? Paprasiet Kungam, lai Viņš jums iedod pareizu notiekošā sapratni.
Vai jūs zināt, kas ienes jūsu dzīvē nekārtību? Paprasiet Kungam, lai Viņš jūs apgaismo.
Vai jūs šodien izjūtat depresiju, raizes un nemieru? Paprasiet Kungam, lai Viņš izlej savu patiesības gaismu pār jūsu šodienas stāvokli.
Dievs saprot, cik svarīgi priekš jums ir Viņu iepazīt. Jo Viņa mūžīgo patiesību iepazīšana palīdzēs jums izstrādāt pareizu attieksmi pret dzīvi, iemācīs, kā rīkoties tajā vai citā situācijā. Viņš jums atklāja to, ko nezina neticīgie, un kas netika dots zināt senajiem praviešiem (1.Pētera 1:12). Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, bet ar frāzi “lai jūs iepazītu”, netiek domāts mācību process vai pašizglītošanās. Grieķu oriģinālā netiek izmantots vārds “ginosko”, kas nozīmē “iegūt informāciju”, bet gan vārds “ojda”, kas nozīmē “būt tuvu pazīstamiem”, “būt ciešās attiecībās”. Dievs grib, lai jūs iepazītos tuvu ar to, “kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot” (Efeziešiem 1:18)
T.D.Džeiks