Ļaujiet man jūs šodien uzmundrināt ar vārdu, jo Dievs ir uzmundrinājuma Dievs.
“Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu” (Ebrejiem 4:13). Neviens radījums nav apslēpts Viņa acīm. Tā nav tava miesa, tas ir Kristus tev apkārt un tevī, un tev pašam priekš sevis nav neviena vieta. Viņš raugās uz tavu augstprātību, tavu vājumu, tavas sirds skumjām.
Viņš skatās uz tevi tieši tagad un ko Viņš redz?
“Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas” (Ebrejiem 4:14). Kāda ir tava apliecināšana? Es esmu tik daudz dzirdējis, kā cilvēki apliecina. Citi saka: “Pateicība Dievam, es esmu dziedināts”. “Pateicība Dievam, Viņš mani izglāba”. “Pateicība Dievam, Viņš mani attīrīja”. “Pateicība Dievam, Viņš mani ir kristījis ar Svēto Garu”. Tā arī ir mana apliecināšana. Vai tā ir arī tava? Tā ir Bībeles apliecināšana, un Dievs vēlas, lai tā kļūtu par tavu apliecināšanu.
Tev ir vajadzīgs pilnīgs Kristus, “visa” pestīšana, tev ir jābūt piepildītam ar Svēto Garu, tev vienkārši ir jābūt Viņa kanālam. Ak, šī brīnišķīgā Dieva Evaņģēlija spēka brīvība!
Debesis ir iemājojušas manī, es esmu laimīgs un brīvs, kopš brīža, kad Mierinātājs ir atnācis.
Smits Viglsforts