Mīļie, es ticu, ka Dievs vēlas mūs vest tālāk Savā atklāsmē, un es jūs lūdzu: sadzirdiet, jo nav neviena kurlāka par tiem, kas neklausās. Mums ir jābūt dzirdīgām ausīm un dzirdes ticībai, jo Vārds nenes labumu, ja tas ticībā nesavienojas ar klausītājiem. Ja jūs gribat, lai Dieva plāns kļūtu reāls jūsu sirdīs, jums tas ir jāpieņem kā “Tā saka Tas Kungs”. Tad Dievs jūs varēs nolikt uz pamata, kurš nekad nesašķobīsies. Dievam ir tikai viens plāns, un šis plāns ir tik pilnīgs, ka tajā nav trūkumu. Jūs sapratīsiet, ka tas vienmēr sniedz pareizo izeju. Jūs varēsiet celt uz šī pamata. “Nav cita pamata, kā viens patiesais”, un šis pamats – Jēzus Kristus. Viņš ir Stūrakmens. Mums ir jāredz, ka viss ieplānotais ir pilnīgs un, ka mēs visi esam Miesas locekļi, lai šī Miesa būtu pareizi savienota un pilnīga visā Tās krāšņumā, tieši tāpat, kā tā lieliskā pilsēta, kura nolaidīsies tieši no debesīm un pārspēs jebkuru pilsētu, kas ir jebkad radīta visā pasaulē. Miljoniem un miljardiem svēto, daudz vairāk, nekā cilvēka prāts spēj iedomāties, jo tie būs nesaskaitāmi kā smiltis jūras krastā, – Jēra Līgava – piepildīs šo skaisto pilsētu, kas nolaidīsies no debesīm. Un es ticu, ka Dievs priekš mums ir sagatavojis brīnišķīgu plānu.
Kad es lasu Rakstus un redzu šo svētīgo patiesību, kuru Jēzus teica Cebedeja dēliem: “Bet sēdēt pie Manas labās vai kreisās rokas Man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts” (Marka 40:10), – es ticu, ka tur būs neskaitāmi daudz vietas priekš tiem, kas sagatavoti šīm vietām. Un katru reizi, kad es sludinu, es cenšos sagatavot cilvēkus šai skaistajai vietai pie Dieva labās rokas.
Jēzus vienmēr bija koncentrējies uz nākotni, bet darbojās tagadnē. Viņš runāja ar mācekļiem un parādīja viņiem nākotni, bet mīļie, Viņš atradās tagadnē un darbojās tajā.
Smits Viglsforts

Leave a comment