“…dabūjuši to pašu dārgo ticību…” (2.Pētera 1:1). Kad grūtos laikos tiek pārbaudīts mūsu pamats, mēs varam paturēt savās sirdīs dievišķās izcelsmes ticības avotu. Bet ārienei ir jābūt tādai pašai kā iekšienei. Ir labi, ja ir Svētais Gars, bet saulei iekšpusē vajadzētu apgaismot pasauli ārpusē. Ticība! “Dārgā ticība” pārsniedz jebkuru prātu, vai miesu, vai darbību. Ticība – dzīvs spēks, kas atvērts jūsos; tajā brīdī, kad jūs ticat, jums ir tas, kam jūs ticat. Jo ticība – tā ir gan pārliecība, gan piepildījums. Jūs netikāt pestīti ne ar sajūtām, ne pārdzīvojumiem. Jūs tikāt pestīti ar Dieva spēku tajā brīdī, kad noticējāt Dieva Vārdam. Dievs ienāca ar Savu Vārdu un ielika pamatu. Ticība ir tā, kas uzspridzināja veco dabu ar Dieva spēku un mainīja veco dzīvi ar Dieva Vārdu.
Jums ir jāatnāk pie Dieva Grāmatas. Viņa Vārds – tas ir mūsu pamats. Kad mēs pasludinām Viņa Vārdu, mēs runājam visuvarenā spēka vārdā, kas salīdzināms ar dinamītu, kas eksplodē cilvēkā. Šis spēks atspoguļo Viņa varenību, kam blakus viss šķiet nenozīmīgs. Dieva Vārds mājo templī, dzīvais princips ir nolikts uz klints, Dieva Vārds formējas mūsos. Dievs ir varens domās, valodā, rīcībā, kustībā un garšā – uguns, jaudīgāks par dinamītu, – tā ir spējīga stāvēt pretī stiprākajam spiedienam, kuru velns var izvērst pret to. Šajās notikumiem bagātajās dienās mums nevajadzētu būt nekam parastam, tikai neparastam, ļaujot Dievam Viņa brīnišķīgajām atklāsmēm izpaust Viņa labumus jūsu sirdīs, lai atbrīvotu citus. Pēteris teica: “to pašu dārgo ticību”, – tā pati ticība, kas bija Ābrahāmam. Lai jums ir Dieva ticība. Jaunpiedzimstot, mēs atrodamies zem pārdabiskā spēka darbības, zem unikāla Dieva miera, kas izmaina visu; mēs esam spējīgi uz lieliem brīnumiem. Pēteris un Jānis teica klibajam: “Kas man ir, to es tev dodu Jēzus vārdā”. Ticība! “Tā pati dārgā ticība”, viens un tas pats materiāls: ticēt Dieva Vārdam. Noasam bija pārbaudītā ticība. Ābrahāmam bija ticība, un visiem praviešiem bija šī lieta: ticība, kas darbojas!
Smits Viglsforts