Kristieša vara sniedzas pāri lielo garu valstībai, kas nav redzams parastam cilvēkam. Dieva bērns šeit var izpaust savu spēku.
Katram Kristus sekotājam ir jāzina, ka viņš ved karu, kas nav fizisks un miesīgs. Pāvils teica: “Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Efeziešiem 6:12).
Tava kauja ar tumsas valdniekiem notiek garu pasaulē. Sīvākās cīņas notiek visās neredzamo un draudīgo pretinieku frontēs. Draudzei ir jāizpauž sava vara pār pasaules garu spēkiem, lai pievērstu pašreizējo paaudzi Kristum.
Kristiešiem ir jāizpilda tas, kas ir teikts Marka 16:17: “Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs…”
Kas tad ir šie gari? Tie ir Lucifera savaldzinātie un kritušie eņģeļi no debesīm (Jesajas 14:12-17). Šie kritušie gari atrodas sava saimnieka-sātana pilnīgā pakļautībā. Viņiem ir jāpakļauj cilvēki, lai tie nostātos pret Dievu, iesakņotos viņu domās, lai izpostītu viņu dzīves, ar to nepieļaujot cilvēku nokļūšanu debesīs.
Lai uzveiktu ienaidnieku, viņš ir jāpazīst.
Maksimāli panākumi vai pilnīga sakāve kristiešus gaida nevis redzamajā pasaulē, bet gan neredzamajā. Amerikāņu karavīri atkāpjas no parastiem zemes ieročiem un pāriet uz kariem kosmosā. Tāpat arī Draudzei ir jāpārceļ smaguma centrs uz debesīm pret tumsas valdniekiem un viņu gariem.
Jaunā Derība dod lieliskus valdīšanas piemērus pār ļaunajiem gariem. Agrās Draudzes apustuļi atbrīvoja no tiem cilvēkus un sasniedza satriecošas uzvaras Dieva Valstībā. Tāpat arī šodien.
Jēzus Kristus tevi ir apveltījis ar varu pār ļaunajiem gariem. Tāpat arī Viņš tev ir piešķīris spēku. Tu necietīsi sakāvi vīriešu un sieviešu atbrīvošanā, jo darbojies ar Viņa spēku.
Tu vari līksmot, jo nāk diena, kad velns būs pieķēdēts. Apustulis Jānis teica: “Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde. Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam” (Atklāsmes grāmata 20:1-3).
Kas par svētīgiem laikiem – bez velna, bez grēka, bez slimībām. Bet līdz tai stundai izmanto spēku, kas ir Kristus dots, lai paralizētu sātanu pie katras sadursmes ar viņu.
Lesters Samrels