Mums bieži ir tendence, visu vainu par slikto uzvelt velnam. Jā, velns stāv aiz visa sliktā, bet ir noteiktas lietas, no kurām ir jāatbrīvojas, lai jums būtu aizsardzība pret velnu.
Salamana pamācības 12:25
“Rūpes (anxiety=nemiers, trauksme, bailes, bažas) cilvēka sirdī nomāc to, bet labs vārds viņu iepriecina. (Rūpes var atņemt cilvēkam laimi, bet labs vārds ir spējīgs to padarīt laimīgu. – Mūsdienu tulkojums)
Satraukums, nemiers, bažas, trauksme cilvēka sirdī, var kalpot par iemeslu depresijai. Bet labs vārds ir spējīgs to padarīt laimīgu.
Pēdējā laikā cilvēki elsos no bailēm. Ekonomikas sabrukums, nespēja izmaksāt hipotēku un tamlīdzīgas raizes, uztraukumi. Jūs varat izjust laicīgu trauksmes, uztraukumu un baiļu sajūtu, un tas nav tik postoši. Tas kļūst bīstami, kad jūs atrodaties šādā stāvoklī caurām dienām, mēnešiem un gadiem.
Depresija – tās nav tikai garastāvokļa svārstības, kad jūs pārdzīvojat dažādas emocijas. Tādas lietas ir normālas, Dievs mūs radīja par būtnēm ar garu, dvēseli un miesu. Emocijas ir raksturīgas mūsu dvēselei, pat bažas, bet tas nenozīmē, ka tā ir Dieva griba, lai jūs būtu šādā stāvoklī. Bet jūs varat izjust veselu emociju gammu.
Depresijas iemesli var būt gan psihiski, gan dēmoniski izraisīta. Dēmoniskā ietekme, visbiežāk ir ar baiļu gara klātbūtni, kurš dod domas un vēlmi pastāvīgi domāt par negatīvo un slikto. Bet ne tagadnes realitātē ar tās iespējamiem smagumiem.
Raizes gandrīz vienmēr ir saistītas ar nākotni. Cilvēki zaudē lielu daļu laika, raizējoties par to, kas vēl nav noticis.
Risinājums:
Uzticēšanās Dievam. Parūpējieties par to, lai durvis uz jūsu prātu ienaidniekam būtu aizvērtas. Patiesībā ienaidnieks neko nevar izdarīt, viņš var tikai piedāvāt jums noteiktas negatīvas domas jeb “izmest ēsmu”. Bet no jums ir atkarīgs, vai jūs uz tās uzķersieties vai ne. Sekojiet līdzi savām domām. Mēs kļūstam par tiem, par ko mēs domājam.
Karijs Bleiks