Dievs mums stāsta par Sevi, kas ir pravietojums par Viņa nākamajiem darbiem. Visas Dieva darbības ir precedenti vai sagatavošanās regulāriem sasniegumiem. Tas, ko Viņš mums ir parādījis pēc Savas brīvprātīgas iniciatīvas, vajadzētu iedvesmot mūsu ticību lūgšanai un pārliecībai.
Lūk viens no Bībeles piemēriem. Divi pravieši, kas dara brīnumus, Elija un Elīsa, uzmodināja divām sievietēm to dēlus no miroņiem (1.Ķēniņu 17 un 2.Ķēniņu 4). Šie ir divi lielākie dziedināšanas brīnumi Vecajā Derībā. Gandrīz septiņsimt gadus vēlāk Jēzus ieradās tajā pašā apgabalā un paveica to pašu brīnumu, pie Naines pilsētas vārtiem augšāmceļot kādas sievietes dēlu (Lūkas 7).
Bet tagad pievērsiet uzmanību pārsteidzošajām detaļām, kas attiecas uz šiem brīnumiem. Elija, Elīss un Jēzus ne tikai piecēla dēlus no miroņiem, bet arī atgrieza tos savām mātēm. Tajā var redzēt atšķirīgu iezīmi vai pat noteiktu kritēriju. Dēla augšāmcelšana un atgriešana viņa mātei, nevis tēvam, ir redzams, kā tas pats Kungs dara tās pašas lietas. Kungs dara Savas lietas tāpat, kā iepriekš. Septiņi gadsimti Dievu nemaz nav mainījuši, un vēl divdesmit gadsimti arī Viņu nemainīs. Viņš dara brīnumus uz zemes, jo Viņš atrodas pazīstamā teritorijā un turpina darīt to, ko darīja iepriekš.
Bet tagad padomāsim par ticību. Ticība nepārstās būt ticība un ticība paliks mūžīgi. Ar ticību tiek paveiktas lietas un sāk notikt notikumi. Ticība atver durvis, paceļ buras un sagatavo ceļu Dievam. Mēs zinām, ka Dievs neguļ, lai kādu dienu varētu pamosties un ķerties pie darba. Viņš gaida tikai mūs, lai mēs kļūtu drosmīgi un ticībā Viņa vārdam darītu to, ko Viņš atklāj mums Savā žēlastībā un pagātnes apsolījumos. Jāņa evaņģēlijā 5:17 ir teikts: “Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos”. Tas, kas ir Dievs un ko Viņš darīja, izsaka Viņa gribu tagadnei un nākotnei. Mūsu ticībai tas ir jāpieņem, jārīkojas saskaņā ar to un caur to jānes pasaulē Dieva brīnumains spēks. Viņa pagātne paredz tagadni – ja mēs ticam. No mūžības uz mūžību Dievā valda pilnīga harmonija un pastāvība. Un tieši šī mūžība ir atnākusi pie mums, zemes radībām, un aiznesīs mūs pie Viņa neizbēgamā prieka.
Reinhards Bonke