Bija laiks, kad Izraēla dēli pakāra savu arfu kārklos kā sakāves zīmi. Reizēm ticīgie rīkojas tādā pašā veidā. Tā tam nevajadzētu būt. Es esmu redzējis, kā daudzi tūkstoši tiek atbrīvoti no ļauno spēku varas.
Ticīgajiem un tiem, kas pazīst Dieva Vārdu NAV tādu baiļu, kuras izjuta izraēlieši savu ienaidnieku priekšā. Dieva Vārds – varenākā pretinde jebkādam ļaunumam.
Redziet “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes…” (1.Jāņa 4:18). Bet kur atrodas Dievs, kas ir Mīlestība? Viņš – Dieva Vārdā. Viņš iemiesoja Sevi Savā Vārdā. Vārds pasludina jebkāda ļaunuma iznīcināšanu, jo Dievs atrodas Vārdā, bet Viņš ir augstāk pār ikkatru ļaunumu.
Tāpēc tas, kas atrodas mīlestībā – jebkāda nelabvēlīga stāvokļa saimnieks. Tas, kurš ir Dievā, Viņa klātbūtnē un Viņa Vārdā, – valda pār jebkuru nepateicīgu situāciju. Mēs ne no kā nebaidāmies! Mēs esam uzvarējuši jebkuru slimību. Mēs esam iemantojuši pilnīgu glābšanu.
Daudzus gadus atpakaļ Dievs mani izdziedināja, bet līdz tam brīdim visi mani zobi bija sapuvuši un kustējās. Dievs izdziedināja manus zobus, kad man bija sešdesmit divi gadi. Un es atkal esmu jauns, kā zēns. Lūk tā, velns, SAŅEM! Šādas dziedināšanas ietilpst Dieva plānā, kas ir vislabākais par jebkuru citu plānu!
Daži novēršas no Dieva plāniem baiļu dēļ. Citi aiziet savu pārdzīvojumu dēļ. Bībelē ir tik daudz brīnišķīgu apsolījumu, tik daudz nenovērtējamu bagātību, un šo visu Dievs ir sagatavojis mums. Meklējiet Dieva gribu un Dieva plānus. Neesiet neticīgi, jo tie kas šaubās, nesaņems neko. Īsta ticība stāv stingri, tā nešaubās, un ar to jūs saņemsiet visu, ko Dievs ir sagatavojis priekš jums.
Smits Viglsforts