“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis” (Ebrejiem 4:12).
Kad jūs sastopaties ar akūtu situāciju un jums ir jāpieņem lēmums, vislabāk to ir darīt ar Dieva Vārda palīdzību.
Dieva Vārds atdalīs patiesību no meliem, labu no ļauna, svētību no lāsta. Jēzus, Kas ir Dieva Vārds (Jāņa 1:1-5) teica: “…vārdi (patiesības), ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība” (Jāņa 6:63).
Kad jūs izvēlaties starp dzīvību un nāvi, svētībām un lāstu, jūs nevarat izvēlēties “dzīvību”, neizvēloties dzīvības vārdus. Tāpēc, tikai savienojoties ar Dieva Vārdu, jūs varat uzcelt sev svētības mūri.
Marka evaņģēlijā 5:25-34 ir teikts par sievieti, kura burtiski savienojās ar Dieva Vārdu.
Šī sieviete lēni mira no asiņošanas, viņa zināja, ka nevar cerēt uz ārstēšanu. Bet, tiklīdz viņa izdzirdēja par Jēzu, viņa uzreiz nolēma vērsties pie Viņa. Un, kad viņa beidzot tuvojās Viņam, viņai vajadzēja izspiesties cauri pūlim, pienākt no aizmugures un pieskarties Viņa drēbju malai. Viņa uzreiz tika izdziedināta!
Tāpat kā tā sieviete, arī jūs varat pieņemt lēmumu pietuvoties Dieva Vārdam, un tad dzīvība un Viņa Vārda spēks atdalīs jūs no velna meliem, viņa šausmām un lāstiem.
Draugi, kad mēs uzturam saikni ar Dieva Vārdu vai, kā saka Glorija Koplenda – dzīvu kontaktu ar Dievu, Dievs var mūs brīvi vadīt ar Svēto Garu un ļaut mums triumfēt ikvienā situācijā!
Jēzus – Kungs!
Keneta Koplenda misija