Dieva vīzija – tā nav zināšanu iegūšana skolā vai mājās. Tā tevi izdedzina no iekšienes, kamēr netiks piepildīta. Kamēr tu to nepiepildīsi, tu nespēsi mierīgi aizmigt un baidīsies nomirt. Labāk ir klausīt Debesu vīzijai.
Nav nozīmes, ko tu dari un cik tu esi labs vai veiksmīgs. Kad Dievs sūta vīziju, Viņš grib, lai tu atbildētu. Nav svarīgi, kas tu esi – sludinātājs, vai kora dziedātājs, vai vienkārši slinks apmeklētājs, – Dievam ir vīzija priekš tavas dzīves. Tikai priekš tevis. Nevienam nav tāda vīzija, kāda ir tev. Bet vīzija atnāk no Dieva. Staigā vīzijā. Dzīvo vīzijā, un debesīs tu priecāsies. Tu būsi priecīgs, jo tu klausīji Dievu.
Vīzijai mūsu sirdīs ir jādzīvo mūžīgi. Viena no manām visdedzīgākajām vīzijām ir tajā, ka man ir jānodod zobens jaunajai paaudzei. Man jāpadalās ar viņiem neticami vienkārša patiesībā: “Dievs gaida tevi!
Paskaties uz apustuli Pāvilu. Cik laika viņš veltīja jaunajam sludinātājam Timotejam un cik ar viņu bija problēmas. Kādu cieņu viņš izrādīja šim uzticamajam kalpotājam, ir redzams Bībelē.
2.Timotejam 2:15 “Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu”. Kādi spēcīgi vārdi!
1.Timotejam 1:6 “Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu”. Pāvils māca savu mācekli.
Dievs mums nav devis verdzības un bailības garu. Mums nav jāmūk no grūtībām. Mēs neesam gļēvuļi. Gars, kuru Viņš mums ir devis, ir spēka, mīlestības un pašdiciplīnas gars (sevis ierobežošana un gudra piesardzība).
1.Timoteja 1:18-19 “Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta”.
Vai ieklausījies šajos vārdos?
Tas arī attiecas uz tevi! Atceries šos Pāvila vārdus!
Lesters Samrels