Kāpēc cilvēkiem nav pārliecība viņu pašu ticībā? No pieredzes es zinu, ka daudziem ir ticība manai ticībai un citu ticībai. Bet viņiem ir grūti noticēt, ka Kristus paveiktais ir paveikts personīgi viņu dēļ.
Iemesls viņu neticībai ir tajā, ka viņi nezina un nesaprot bībeliskās patiesības par to, kas viņi paši ir Kungā Jēzū Kristū. Viņiem par to ir jāuzzina.
Viņus moka nepilnvērtības sajūta. Viņi jūtas, ka viņu ticība ir pārāk vāja. Viņi zina un atceras par visām savām kļūdām un vājībām, un ir gatavi pieņemt visus apvainojumus, kuri tiek sludināti no tribīnes.
Ja mēs palīdzēsim viņiem noticēt mūsu ticības darbībai, mūsu palīdzība būs tikai laicīga.
Bībeles fakts, kurš man deva ticību bija tas, ka Dievs – mans Debesu Tētis un viņam nav mīluļu Savu bērnu vidū. Viņš katru no mums mīl vienādi.
Reizēm vecākiem mēdz būt bērni – mīluļi, bet Dievam nav favorīti. Ieliec šo faktu savā dvēselē.
Katrs cilvēks, kurš piedzimis Dieva ģimenē, iemanto vienu un to pašu izpirkšanu. Tu neesi lielāks par mani, un es neesmu lielāks par tevi. Kaut kādā veidā cilvēki nepareizi secina, ka citiem ir lielākas svētības, nekā viņiem. Jā, citiem, iespējams, ir vairāk gaismas, kurā viņi staigā.
Kolosiešiem 1:13-14 “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana”.
Draugi, tas, par ko mēs runājam, nepieder tikai dažiem. Šī pilnīgā, absolūtā izpirkšana ir katra Dieva bērna ieguvums, neatkarīgi no tā, zina viņš par to vai nē. Ja viņš to nezina, tad nespēj staigāt gaismā, taču glābšana vienalga pieder viņam.
Kenets Heigins