Tas mūs noved pie pamatpatiesības – atslēgas, kura atver visus Dievišķās apgādes dārgumus. Pie krusta notika apmaiņa, kura bija no augšienes svētīta un Dieva noteikta. Pirmajā acumirklī tas liekas vienkārši, bet tam ir ļoti dziļa nozīme. Visam ļaunajam, kam pēc taisnīguma bija jānāk pār mums, nāca pār Jēzu, lai viss labais, kas piederēja Jēzum, kas bija nopelnīts ar Viņa bezgrēcīgo paklausību, kļuva pieejams priekš mums.
Tagad uzskaitīsim deviņus konkrētus apmaiņas aspektus.
-Jēzus tika sodīts, lai mēs saņemtu piedošanu.
-Jēzus tika ievainots, lai mēs saņemtu dziedināšanu.
-Jēzus kļuva par grēku ar mūsu grēcīgumu, lai mēs kļūtu taisni ar Viņa taisnīgumu
-Jēzus nomira mūsu nāvē, lai mēs dalītos Viņa dzīvībā.
-Jēzus kļuva par lāstu, lai mēs saņemtu svētības.
-Jēzus izcieta mūsu nabadzību, lai mēs dalītu Viņa pārpilnību.
-Jēzus uznesa mūsu kaunu, lai mēs dalītos Viņa godībā.
-Jēzus izcieta mūsu atstumtību, lai mēs baudītu Viņa pieņemšanu.
-Mūsu vecais cilvēks nomira Jēzū, lai mūsos dzīvotu jaunais cilvēks.
Jūs nekad nespēsiet atrast nevienu iemeslu, kura dēļ jūs esat pelnījuši dalību Viņa apmaiņā. Jo šī apmaiņa ir Dieva suverēnā žēlastība. Tā ir Viņa neizmērojamās mīlestības izpausme.
Žēlastība – tas ir kaut kas, ko jūs nekad nespēsiet nopelnīt. Liels daudzums reliģiozu cilvēku nespēj baudīt Dieva žēlastību, jo viņi cenšas to nopelnīt. Bet ir pilnīgi neiespējami nopelnīt to, ko Dievs ir paveicis caur Jēzus nāvi pie krusta.
Ir tikai viens veids pieņemt to – ticēt tam. Pārstājiet censties to visu nopelnīt. Pārstājiet sevi pārliecināt, ka jūs jau gandrīz esat derīgi, lai pieņemtu visu to. Jūs neesat cienīgi un nekad nespēsiet kļūt cienīgi! Vienīgais veids pieņemt visu, ko Jēzus paveica pie krusta, – ir ticība.
Dereks Prinss