Dievs Tēvs uzlika uz Jēzus pleciem visas pasaules grēkus, vainu, kaunu un nepaklausību. Šīs atklāsmes izpratne ir atslēga svētību saņemšanai, kuras mums tika dotas pie Krusta. Tur notika dievišķā apmaiņa, un visu ļaunumu, ko radīja mūsu nepaklausība, Jēzus paņēma uz Sevi, tajā laikā, kad viss labais Viņā kļuva mūsu, pateicoties Viņa paklausībai. Šī apmaiņa notika apmēram šādi:

Jēzus uznesa mūsu slimības un nelaimes, lai mēs varētu saņemt dziedināšanu – “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts….” (Jesajas 53:5).

Jēzus bija satriekts, lai mēs iegūtu piedošanu – “Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam” (Jesajas 53:4-6).

Katru reizi, kad piemin par Krustu un par izpirkuma upuri tiek uzskatīta slimība. Taču tā vienmēr tiek pieminēta pagātnes formā, koncentrējot mūsu uzmanību uz to, ka dziedināšana jau ir notikusi mūžībā. Tagad viss, kas mums ir jādara, – jāpieņem veselība, kuru mums ir dāvājis Jēzus.

Jēzu kļuva par grēku un paņēmu uz Sevi mūsu grēkus, lai mēs būtu attaisnoti – “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Korintiešiem 5:21).

Jēzus nomira par mums, lai mums būtu mūžīgā dzīve kopā ar Viņu – “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Romiešiem 5:8).

Jēzus uznesa mūsu lāstus, lai mēs būtu svētīti – “Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu…” (Galatiešiem 3:13).

Šo patiesību gaismā es redzēju, kā daudzi cilvēki saņēma atbrīvošanu. Jēzus paņēma uz Sevi visu lāstu, lai mēs būtu svētīti.

Jēzus samaksāja par mūsu nabadzību, lai mēs būtu bagāti – “Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību” (2.Korintiešiem 8:9).

Jēzus paņēma uz Sevi mūsu kaunu, lai mēs kļūtu Viņa godības līdzdalībnieki – “…kas daudz bērnu vada uz godību…” (Ebrejiem 2:10).

Jēzus paņēma uz Sevi mūsu atstumtību, lai mēs būtu Viņa pieņemti.

Mūsdienās pati izplatītākā emocionālā problēma ir atstumtība. Atstumtība – tā ir viena no pašām dziļākajām brūcēm, kuru var piedzīvot cilvēciskā dvēsele, bet Jēzus to pārnes uz Krustu.

Gilermo Maldonado