Dievs mūs paturēs Sevī, nekad neaizmirstot par mani, Mans Tēvs patur mani Sevī. Visus bērnus, visus manus brāļus un māsas, mīl un patur, un mūžīgi Viņš piemin.
Vai Viņš ir aizmirsis par jums? Protams, nē. Viņš nav spējīgs aizmirst par jums. Dievam taču ir tik daudz priekš katra no jums. Bija laiki, kad Izraēla bērni, esot verdzībā (Psalmi 137:1-4), pakarināja savas arfas vītolos, ko bieži vien arī darām mēs.
Cilvēki “…izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni” (Jeremijas 2:13).
Bet tiem, kas pazīst Dieva Vārdu, nav baiļu, jo Dieva Vārds – lielisks pretlīdzeklis ļaunumam. “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes…” (1.Jāņa 4:18).
Kur tad ir Dievs? Dievs ir Vārdā. Viņš iemiesoja Sevi Vārdā. Vārds iznīcina jebkādu ļaunumu. Tas, kas atrodas mīlestībā – situācijas saimnieks, mīlestībā nav baiļu, nav slimību, ir tikai pilnīga atpestīšana. Kāds, iespējams, jautās: “Uz cik ilgu laiku? Vai dziedināšana ir uz visiem laikiem?” Ja Dievs dara, tad tas ir uz visiem laikiem. Kungs mani izdziedināja trīsdesmit piecus gadus atpakaļ. Viss mans organisms bija spēcīgi novājināts. Mani zobi bija sabojājušies, bet Dievs tos izdziedināja. Savos sešdesmit gados es jūtos, kā zēns. Tāpēc, sātan, savāc visu savu nespēku! Dieva plāns ir labāks par jebkuru citu plānu. Bībelē ir tik daudz derības apsolījumu, tik daudz nenovērtējamas bagātības.
Citi cilvēki apmaiņā pret bailēm atsakās no tā, ko Dievs ir ieplānojis viņu dzīvēs. Viņi atstāj Viņa pārsteidzošo plānu savu sajūtu dēļ. Skatieties uz lietām reāli, saskaņā ar Dieva nodomu. Tie, kas svārstās paliek bez nekā (Jēkaba 1:5-6). Īsta ticība ir pamats. Kā tad saņemt tādu ticību?
“Palieciet Visvarenā ēnā”. Nemainiet to ne pret ko citu. Esiet Dieva tuvumā un Viņa godībā. Maksājiet jebkādu cenu, lai paliktu Viņa paspārnē. Uzvaras noslēpums ir tajā, lai būtu tur, kur ir pati uzvara.
“Augstāk, augstāk paceļos es, nebīstos es Tevī, Dievs.
Neuzdrošinos es stāvēt uz vietas, stiprini mani Sevī.
Tev sekošu es, mans Dievs, kaut līdz zemes malai,
Uzturi mani, dod spēku, lai atrastu es mērķi”.
Smits Viglsforts