Tam, lai izpildītu Dieva galveno darbu uz zemes – Evaņģēlija sludināšanu “visai radībai”, mums ir jāatbrīvojas no reliģiozām dogmām, kuras apgalvo, ka nauda – tas ir ļaunums un nabadzība ir svētums.
Nauda – nav ļaunums. Visa ļaunuma sakne ir mīlestība uz naudu: “Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1.Timoteja 6:10).
Bagātība un īpašumi ir Dieva dāvana: “Bet, ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu un, pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana” (Salamans mācītājs 5:18).
Jēzus mūs aicināja paplašināt Dieva Valstību visā pasaulē, apsolot, ka viss pārējais mums tiks piemests: “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas”.
Dievs apsolīja, ka piepildīs visas jūsu vajadzības, ja jūs kalposiet Viņa mērķiem, piepildot Viņa gribu: “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū” (Filipiešiem 4:19).
“Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā” (Psalmi 84:12).
Jēzus apsolīja: “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks” (Marka 11:24).
Tam, lai tiktu apmierinātas jūsu vajadzības, jums ir nepieciešama nauda. Un Dievs palīdzēs jums iegūt naudu. Viņš to ir darījis pagātnē, par ko ir rakstīts Bībelē, Viņš to darīs arī šodien.
Bībele māca, ka Dievs nekad nemainās (Maleahija 3:6). “ES ESMU, kas ES ESMU…. tas ir Mans Vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm” (2.Mozus 3:14-15). “Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebrejiem 13:8).
Papildus garīgajām vajadzībām daudz cilvēkiem ir finansiālās vajadzības. Dievs vēlas apmierināt jūsu laicīgās materiālās vajadzības.
T.L.Osborns