Kunga labvēlība un Viņa pacietība šķita milzīga, kad Viņš to runāja.
“Kas tev lika pēdējo reizi ieslīdēt grāvī?” – jautāja Viņš.
To pārdomājot, es spēju ieraudzīt, ka sāku iegrimt vairāk savās sajūtās, nekā iepazīt savu sajūtu Avotu.
“Es pārstāju skatīties uz Tevi”, – atzinos es.
“Es zinu, ka tas liekas pārāk vienkārši, bet tas ir viss, ko tu izdarīji, pārstājot skatīties uz Mani, lai sāktu attālināties no dzīvības ceļa. Kad tu paliec Manī, tu neredzēsi neko, izņemot godību. Tas nenozīmē, ka tu neredzēsi konfliktus, apmulsumu, tumsu un apmānu, kas atrodas pasaulē, bet, kad tu tos redzēsi, tu vienmēr redzēsi manu atbildi uz tiem. Kad tu paliec Manī, tu vienmēr redzēsi, kā patiesība pārvar apmānu, un tu ieraudzīsi ceļu, kas ved uz Manu Valstību”.
“Kungs, kad es esmu šeit, tas viss man ir tik reāli, kā jebkas, kas ir piedzīvots uz zemes, bet kad es atrodos uz zemes, viss, kas notiek šeit, izskatās kā nereāls sapnis. Es zinu, ka šī ir patiesā realitāte un zeme ir laicīga. Tāpat arī es zinu, ja šī vieta man būtu reālāka uz zemes, tad es būtu spējīgs vairāk staigāt Tavā gudrībā un palīkt uz dzīvības ceļa. Tu teici, ka vienmēr ir gudri jautāt. Es lūdzu, lai Tu izdari šo sfēru daudz reālāku priekš manis, kad es atrodos uz zemes. Tad es būšu spējīgs daudz pilnīgāk staigāt Tavus ceļus. Tāpat arī es lūdzu, lai Tu man palīdzētu nodot šo realitāti citiem. Tumsa palielinās uz zemes, ir maz to, kam ir redzējumi. Es lūdzu, lai Tu mums dotu vairāk spēka, ļaujot mums redzēt vairāk Tavas godības un iepazīt patieso tiesu, kas nāk no Tavas klātbūtnes”.
“Kad tu sāc dzīvot ar to, ko redzi ar savām sirds acīm, tu staigāsi ar Mani un redzēsi manu godību. Jūsu sirds acis – tas ir jūsu logs Gara sfērā. Ar savām sirds acīm tu vari atnākt pie Mana žēlastības troņa jebkurā laikā. Ja tu atnāksi pie Manis, Es būšu daudz reālāks priekš tevis. Tāpat arī Es tev uzticu lielāku spēku”.
Kamēr Viņš runāja, es biju spiests pagriezties un paskatīties uz daudziem ķēniņiem, prinčiem, draugiem un Dieva kalpotājiem, kuri stāvēja Tiesas Zālē. Pārsteigums un godība no visa, kas notika tur, bija tik liela, ka es būtu bijis priecīgs palikt šeit uz visiem laikiem. Atkal es biju pārsteigts, nodomājot, ka šī vieta bija tikai debesu sākums. Bet pāri visiem tās brīnumiem, patiesais debesu brīnums bija Kunga klātbūtne. Šeit, debesu sākumā, Viņš vienlaicīgi bija Gudrība un Soģis.
“Kungs, – jautāju es, – Tu šeit esi kā Gudrība un Soģis, bet kā es Tevi iepazīšu citās debesu sfērās?”
“Es ESMU Gudrība, un ES ESMU Soģis katrā sfērā, bet tāpat ES ESMU kaut kas vairāk. Tāpēc, ka tu jautāji, Es tev parādīšu, kas ES ESMU. Jebkurā gadījumā, tu tikai sāki iepazīt Mani, kā Gudrību un Soģi. Noteiktā laikā tu ieraudzīsi vairāk Manis, bet labāk sākumā tev uzzināt Manas tiesas”.
Riks Džoiners

Leave a comment