Cerēt – nozīmē ticēt apsolījumiem, ka Dievs priekš mums ir sagatavojis brīnišķīgu nākotni. Mēs esam ne tikai izredzēti kāda noteikta mērķa piepildīšanai vajadzīgā laikā un vajadzīgā vietā, mēs esam ne tikai mīlēti, piedoti un saņēmuši pieeju pie neierobežotas gudrības un atklāsmes, bet tāpat arī saņēmām nenovērtējamu mūžīgās dzīves dāvanu. Priekš mums, kā ticīgajiem Jēzū Kristū, nākotne paplašinās mūžībā. Mūsu dzīvei nav nobeiguma. “Es zinu Savus nodomus, ko Es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jeremijas 29:11, jaunais tulkojums). “Lai dotu jums nākotni un cerību” (no krievu val.) Dieva plāns priekš mums nebeidzas šajā dzīvē. Dieva mērķi priekš mums nav tikai šīs zemes ierobežoti. Dievam ir mūžīgais plāns un mērķis priekš mūsu dzīves. Jo ciešāk mēs skatāmies uz Jēzu, jo dziļāka kļūst mūsu sapratne pateicoties Viņa apgaismībai, jo ciešāka kļūst mūsu cerība par mums apsolīto brīnišķīgo nākotni. Kāpēc? Jo mēs saprotam, ka Jēzus ir tikpat klātesošs mūsu nākotnē, kā arī tagadnē. Jo vairāk mēs iepazīsim Jēzu, jo pilnīgāk sapratīsim, ka mēs nevaram ciest sakāvi šajā dzīvē, jo Dievs taču ir paredzējis mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. Mēs nekad nebūsim atdalīti no Jēzus Kristus. Mēs dzīvosim ar Viņu mūžīgi. Mēs esam Viņa līdzmantinieki. Mēs valdīsim kopā ar Viņu. Šī cerība mums dāvā lielu mierinājumu, ka nekad mēs nebūsim vientuļi un nepaliksim bez mērķa, nodrošinājuma vai dzīves. Mēs Kristū esam tagad un mūžīgi. Un tiklīdz mēs šo pilnīgi sapratīsim, mēs izjutīsim arvien pieaugošu vēlēšanos veikt lielus varoņdarbus priekš Dieva valstības. Mēs būsim tie, par ko mūs radīja Dievs. Mēs izpaudīsim Jēzus vārdu visās situācijās un dzīves apstākļos. Mēs ļausim Svētajam Garam darboties mūsu ikdienas lietās. Jo vairāk mēs staigāsim cerībā uz mūsu aicinājumu Jēzū Kristū (burtiski – ikdienas izprotot mūžīgo dzīvi), jo drosmīgāk izmantosim to spēku, kuru mums dod Dievs. Cerība dos mums drosmi riskēt, lai paveiktu lielus darbus, pieņemtu lielas svētības un izdarītu lielu ietekmi, pievedot pie Kristus jaunus cilvēkus. Mēs esam apgaismoti, mums ir cerība, ka neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, mēs uz visiem laikiem piederam Dievam. T.D.Džeiks