Marka 12:28-31:
“Un kāds no Rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: “Kurš ir augstākais bauslis par visiem?”
Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav.”
Izskatīsim šo pantu no beigām. “Cita lielāka baušļa par šiem nav” uz šiem diviem baušļiem arī vajag koncentrēties. Līdz tam ir rakstīts: “mīli savu tuvāko, kā sevi pašu”. Ja jūs nemīlat sevi, jūs nevarat mīlēt savu tuvāko. Saprotiet? Ja jūs izjūtat kaunu, vainu, atstumtību, dusmas, rūgtumu utt.; ja tas ir tā, kādas ir jūsu sajūtas attiecībā uz sevi, tad tas ir tas, ko jūs projicēsiet uz citiem cilvēkiem, un jūs nespēsiet mīlēt jsavu tuvāko. Visupirms, līdz tam, kad jūs sākat mīlēt savu tuvāko, jums ir jāiemācās mīlēt sevi.
Jūs teiksiet: “Tu nepazīsti mani, es esmu tāds…”. Bet man nav jūs jāpazīst. Jēzus jūs mīl – tas ir viss, kas man ir jāzina. Tas nenozīmē, ka jūs man vienmēr patiksiet. Bet es vienmēr jūs mīlēšu, tajā arī ir visa atšķirība. Paldies Dievam, mums tika pavēlēts mīlēt, nevis tas, lai mums visi patiktu. Tas būtu daudz grūtāk. Jo jūs dažus cilvēkus varat mīlēt ticībā. Bet izdarīt tā, lai viņi jums patiktu, ir ļoti grūti, pat ticībā.
Ja jūs sapratīsiet, kas jūs esat Kristū, un kas jūs esat garā, tad jūs uzzināsiet, ka jūsos nav nekā tāda, kas jums nepatiktu. Jo jūsu vecais ir pagājis, tagad jaunais un visas šīs lietas ir no Dieva. Viss ir jūsos, jūsu garā, no Dieva. Paskatieties uz savu garu, neieskatoties jūsu dvēselē. Ja jūs skatītos uz sevi, uz to, kas jūs patiešām esat, tad jūs mīlētu sevi. Jo garā jūs izskatāties kā Jēzus, un Viņš jums patīk! Un jo vairāk jūs skatīsieties uz Viņu sevī, jo vairāk visas pārējās lietas nonāks atbilstoši tam.
Karijs Bleiks