Nav robežu tam, kas mēs varam kļūt, ja vien mēs dzīvojam Svētajā Garā. Gara lūgšanā mēs paceļamies no zemes uz Debesīm. Garā Dieva Vārds mums atklājas brīnumainā veidā, un tikai Garā mūsos tiek ielieta Dieva mīlestība. Kad mēs lūdzam Garā, tad atceramies, kā divu mācekļu sirdīs iedegās uguns ceļā uz Emavu, kad Jēzus gāja ar viņiem, un tā turpināja degt viņu sirdīs arī pēc tam. Protams, ar mums notiek tas pats, kad mēs ejam kopā ar Jēzu – mūsu sirdis aizdegas; tādā veidā izpaužas tas pats Gara spēks. Viņi nevarēja saprast, kas ar viņiem notiek, bet pāri stundas vēlāk viņi redzēja, kā Jēzus lauž maizi, un viņu acis atvērās. Bet, mīļie, mūsu sirdīm vienmēr ir jādeg. Ir vieta, kur mēs varam dzīvot zem Svētā Gara svaidījuma un apsega, kur mūsu vārdi tiks ietērpti spēkā. “Un neapreibinaities ar vīnu…, bet topiet Gara pilni” (Efeziešiem 5:18). Tā ir brīnišķīga privilēģija!
Es redzu, ka Jānim vajadzēja būt Garā Patmu salā, lai atklāsmes kļūstu saprotamas viņam.
Ko nozīmē mūsu paaudzei un mums – būt Garā? Visa cilvēciskā izpratne un zināšanas nav salīdzināmas ar dzīvības spēku, kas mājo Garā. Mēs Garā varam saistīt un atbrīvot. Ir tāda vieta, kur mūs var paņemt Svētais Gars, un tur mēs nevaram nonākt nekā savādāk, kā vien Svētajā Garā. Ja mēs piesūcinām savas domas ar Viņa domām un dzīvojam Svētā Gara dzīvības svaidījumā, tas acīmredzami pierāda, ka mēs esam Viņā un darīsim Viņa darbus. Bet tas notiks, ja būsim Svētajā Garā.
Viņš saka, ka dos varu saistīt un varu atbrīvot (Mateja 16:19). Vai jūs esat spējīgi saistīt un atbrīvot? To var tikai Gars. Jūs nevarat saistīt lietas ar cilvēcisko vai dabīgo prātu. Šis spēks nekad nav darbojies savādāk, kā vien caur Jēzu.
“Tā Kunga Gars ir uz Manis”. Mīļie, šim Garam bija grandiozs plāns, kad nonāca pār Viņu, un ir arī īpašs mērķis priekš jums, kristītajiem Svētajā Garā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka esam Viņa miesas locekļi un saskaņā ar šo brīnumaino kristību spēku mēs esam Viņa dievišķās dabas saņēmēji.
Smits Viglsforts