Nav iespējams šajā pasaulē dzīvot taisnīgi, vienkārši sekojot tam prāta sarakstam, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Jūs nevarat uzvarēt savas egoistiskās tendences dabīgajā pasaulē, vienkārši paļaujoties uz savas miesas spēku. Kad visa apkārtējā pasaule darbojas līdzīgā mentalitātē: “Ja tu neparūpēsies pats par sevi, tad kurš gan cits?” – jūs nevarēsiet veiksmīgi staigāt mīlestībā, izmantojot savu cilvēcisko spēku. Tas nenostrādās. Jums to neizdosies izdarīt! Vienīgais veids dzīvot tā, kā par to runā Dievs Bībelē, ir tajā, lai uzturētu vienotību un sadraudzību ar Viņu. Jums ir jāieiet garīgajā pasaulē un jāļauj Viņam piepildīt jūs ar spēku. “Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta” (Filipiešiem 2:13).
Kāds varētu teikt: “Bet Glorija, es nezinu, vai Dievs spēs kaut ko izdarīt ar manis radīto nekārtību! Man ir tik lielas problēmas, ka es neredzu izeju, un es neko nezinu par to, kā darboties garā!”
Neviens no mums to nezina, kad tikko sākam. Sākumā mēs līdzināmies maziem bērniem, kuri tikai mācās staigāt. Bet es jums varu pateikt no savas personīgās pieredzes, ka no pirmās dienas, kad jūsos rodas vēlme dzirdēt Svēto Garu un sekot Viņam, jūsu dzīve sāk uzlaboties. Tumsa, kas bija sagrābusi jūsu garīgo redzi, aizies, un jūs sāksiet redzēt Dieva lietas. Padomājiet par to, kas notika ar Elīsu un viņa kalpu 2.Ķēniņu 6.nodaļā, un jūs redzēsiet, ko es ar to domāju. Pievērsiet uzmanību tam, ka lai gan dabīgajā pasaulē izskatījās tā, ka Elīsa un viņa kalps bija vieni, bet patiesībā veselu eņģeļu armiju un ugunīgus zirgus Dievs jau bija izsūtījis cīņā. Viņi neparādījās tajā brīdī, kad atvērās Elīsa kalpa acis. Viņi tur bija visu laiku garīgajā pasaulē, gatavi noslaucīt no zemes sīriešu armiju un izdarīt visu, ko Dieva cilvēks liks tiem darīt. Lai arī šis stāsts ir no Vecās Derības, jūs, kā Jaunās Derības ticīgais, esat praktiski tādā pašā situācijā: Jūs visu laiku ieskauj eņģeļi. “Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?” (Ebrejiem 1:14).
Jūsu dziedināšana pastāvīgi jums ir pieejama: “Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1.Pētera 2:24).
Jums ir bāgātīgs finansiālais nodrošinājums, kas ir gatavs un gaida jūs: “Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību” (2.Korintiešiem 8:9).
Glorija Koplenda