Lielais apustulis efeziešiem 6:10-12: “Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.”Mēs necīnāmies ar cilvēku personībām; nē, mēs cīnāmies pret valdībām un varām, pār kurām ir ļaunais valdnieks. Mēs cīnāmies pret varām, kuras nav cilvēciskās. Tās ir pār cilvēci. Mēs cīnāmies pret šīs pasaules tumsas valdniekiem.Mēs cīnāmies pret garīgo netīrību augstās vietās, tādās kā politika, reliģija un ekonomika.Atklāsmes grāmata 12:12: “Tādēļ priecājieties, debesis un kas tur mājo! Vai zemei un jūrai! Jo velns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis.” Notiek sagatavošanās pēdējai cīņai. Šī ir izšķirošā cīņa, pēdējā cīņa – pati svarīgākā. Tas, kurš uzvarēs šo pēdējo cīņu, uzvarēs visu! Laiks ir tagad.Mēs dzīvojam pēdējos Žēlastības mirkļos. Šodien jums un man kā kristiešiem ir jābūt jūtīgiem uz Kunga Jēzus atnākšanu.Esiet gatavi!Kā kristiešiem jums ir jāsagatavojas ienaidnieka pēdējai kaujai pret cilvēci. Saskaņā ar Vārdu, velns cīnīsies kā mirstošs dzīvnieks. Savā pēdējā šausmīgajā cīņā viņš darīs visu, ko vien var izdarīt. Cilvēks būs šīs lielās cīņas pašā centrā. Cīņa būs cilvēka gara sfērā. Cilvēka gars – varenākā cilvēka daļa. Šī ir tā daļa, kurai ir intuīcija, lai pazītu Dievu, mīlētu Viņu un kalpotu Viņam. Šī ir cilvēka daļa, kurai ir sirdsapziņa, kuru viņš lieto, lai iepazītu Visuvareno Dievu, kalpotu Viņam un pielūgtu Viņu. Pēdējā lielā cīņa būs ļoti saistīta ar cilvēces garīgo daļu.Kuri ir uzticamie?Kungs Jēzus Lūkas evaņģēlijā 18:8 teica: “Bet vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?” Tas norāda, ka uzbrukums būs vērsts uz cilvēka garu.Kāds centīsies iznīcināt cilvēciskās personības garīgo ticību. Taču Dieva triumfējošā draudze būs spējīga cīnīties ar ienaidnieku un garā uzvarēt.Dzīvojot garā, mēs kļūsim par to uzvarošo draudzi, kuru elles vārti nespēs uzvarēt. (Mateja 16:18)Lesters Samrels