Dievs noteica būt ģimenei. Jau no paša sākuma Viņš pamudināja cilvēkiem realizēt Viņa gribu savās mājās. Ēdenes dārzs bija Ādama mājas, un viņam tika pavēlēts rotāt un sargāt to. Ādams nedrīkstēja pieļaut, ka sātans iekļuva viņa mājā. Viņam bija pietiekoši daudz spēka neielaist ienaidnieku.
Mēs esam apveltīti ar spēku neielaist sātanu savos namos. Ar Jēzus Vārdu un Gara zobenu liec sātan bēgt katru reizi, kad ieraudzīsi viņa neglīto seju virzoties uz tavu pusi. Viņš būs spiests slēpties.
Ja tev ir mazi bērni vai arī nodoms par viņiem, pārdomā, kā viņus vest pa patiesības ceļu. Dievs izvēlējās Ābrahāmu par Izraēla tēvu, jo zināja: viņš iemācīs saviem bērniem taisnības ceļu (1.Mozus 18:18, 19). Daudzi brīnišķīgi jaunie vecāki šodien baro savus mazuļus ar Dieva Vārda pienu. Viņi vienmēr mājās raisa sarunas par Dievu.
Dieva Vārds saka, ka bērni ir Tā Kunga svētība. Apstiprini šo apsolījumu. Iznīcini Jēzus vārdā velna varu pār saviem bērniem. Paziņo, ka viņi pieder Jēzum Kristum, un skaties uz viņiem ar ticību un mīlestību.
Tavam namam ir jābūt miera un mīlestības ostai. Disciplinē sevi, lai saglabātu mīlestību sajūtu. Ielūkojies 1.Korintiešiem un ievies to savā ģimenes dzīvē.
Kristieša vara caur mūsu Kunga Jēzus Kristus Asinīm ir dota ne tikai priekš šīs dzīves, bet arī priekš nākamās pasaules. Dieva Vārds māca, ka mēs paņemsim šo varu augstāk esošajā pasaulē.
“Tad nodos ķēniņa valstību, varu un virskundzību pār visām valstīm apakš debesīm Visuaugstā svēto tautai. Tās valstība ir mūžīga, un visas varas tai kalpos un būs padotas” (Daniēla 7:27).
Valstība un vara būs uzvarošiem svētajiem. Mēs būsim valdnieki un priesteri mūžīgi!
“Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam, Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos! Āmen!” (Atklāsmes grāmata 1:5-6).
Nākamajā dzīvē uzvarošs kristietis kļūs par ķēniņu un priesteri. Viņa vara satvers kā materiālo, tā arī garīgo pasauli.
Kļūsti saimnieks katrā savas dzīves sfērā, un uzvara tev sekos gan šodien, gan mūžībā.
Lesters Samrels