Dievs nekad neļaus tiem, kas tic Viņam, kļūt neveiksminiekiem apsolītajā Valstībā. Dievs darīs visu, lai gūtu panākumus. Jā, Viņš to izdarīs. Viņa Vārds – tas ir Dieva aktivitātes un dzinējspēka Dzīvais Vārds. Tam ir Svētā Gara spēks mainīt lietu būtību. Dieva Svētais Gars var paņemt Jēzus Vārdu un iedvest klausītājos, paātrinot viņa gara kustību. Visām slimībām un kaitēm ir jāaiziet pie viena Kunga Vārda vien. Un Dievs mums dod varu runāt un saistīt ienaidnieku, un atbrīvot ieslodzītos.
Miļais, piecelies! Dieva godība staro pār tevi, iedvesmojot tevi tavā dzīves nespēkā. Dievs tevi nav darījis par asti, bet gan par galvu (5.Mozus 28:13). Šodien ir brīnišķīga diena, kas piepildīta ar Svēto Garu, Visvarenā elpu!
Jēzus sāka darīt, bet pēc tam mācīt. Jūs esat uz Dievišķā ceļa ar atklāsmēm un Dievišķā spēka izpausmēm. Ja vien es sākšu dalīties ar citiem un nodošu šo dzīvību, kas dod Dieva atklāsmes, Dievs vienmēr būs ar mani un pār mani nāks visas svētības.
Jā, mani mīļie, mums ir Visuvarenais Dievs. Viņš var mums palīdzēt, Viņš ir spējīgs mūs nomierināt. Viņš ir Dievs Mierinātājs.
Mums ir šī vara nodot šo spēku pasaulei, esiet aktīvi, jo jums ir atjaunojošais spēks. Šī vara maina jums apkārt esošos cilvēkus. Kad pār jums izlejas Svētais Gars, Dievs tiek pagodināts un cilvēku vajadzības tiek piepildītas. Saņemtais spēks darbojas un Dievs tiek pagodināts.
Saņemot šo spēku, ļaujiet dzīvā ūdens avotiem izplūst no jums.
Smits Viglsforts