Ļaujiet man jūs iedrošināt. Dievs – iedrošinājuma Dievs!
“Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts (kails) un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu” (Ebrejiem 3:13). Neviena radība nav apslēpta Viņa acīm; Viņa priekšā viss ir kails. Tagad, kad Dievs runā par kailumu, tas nenozīmē, ka Viņš skatās uz ķermeni, kas ir bez apģērba. Tas nav jūsu ķermenis, tas ir Jēzus, kas ir iemājojis jūsu iekšienē, un jums nav ne traipa. Viņš skatās uz tavu kailumu, uz tavu vājumu, uz tavas sirds skumjām. Viņš lūkojās jūsos tieši tagad un ko tad Viņš redz? “Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas” (Ebrejiem 3:14).
Kāds ir jūsu apsolījums? Esmu dzirdējis tik daudz cilvēku liecinām par saviem apsolījumiem; citi ir teikuši: “Pateicība Dievam, es esmu dziedināts”. “Pateicība Dievam, Viņš mani glāba”. “Pateicība Dievam, Viņš mani attīrīja”. “Pateicība Dievam, Viņš mani kristīja Svētajā Garā”. Tie ir mani apsolījumi – bet vai tie ir arī jūsu? Šie ir Bībeles apsolījumi, un Dievs vēlas, lai tie arī kļūtu par jūsu apsolījumiem. Jums ir vajadzīgs viss Kristus, pilna izpirkšana, jums ir jāpiepildās ar Svēto Garu, jākļūst par kanālu, caur kuru Viņš plūdīs: tā ir brīnišķīga Dieva spēka atbrīvošana caur Evaņģēliju.
Debesis sākas ar mani, kopš brīža, kad sastapu Mierinātāju, es esmu laimīgs un brīvs.
Es zinu, Dievs vēlas, lai mēs būtu tā piepildīti; lai piedzīvotu mieru, pilnīgu mieru. Dievs: “Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas” (Efeziešiem 5:27).
Slava Dievam par tik brīnišķīgu mantojumu, par to, cik ļoti Viņš mūs mīl!
Smits Viglsforts