Lai ko jūs jūs ieguldītu, jūs ieguldāt sevi.
Atdodot laiku, jūs atdodat sevi.
Atdodot talantu, jūs atdodat sevi.
Atdodot naudu, jūs atdodat sevi.
Atdodot savu dzīvi darbam, jūs iegūstat naudu. Tas, kā jūs pārvaldāt naudu, parāda, kā jūs pārvaldāt dzīvi. Pēc jūsu naudas var spriest par jūsu dzīvi.
Jūs atdodat dzīvi tur, kur ieguldāt naudu.
Cilvēki, kuri neiegulda mūžībā, nedod desmito tiesu Kungam vai Viņa Draudzei. Cik cilvēks ieliek naudu ziedojuma traukā, tik viņš atdod savu dzīvi Dieva Valstībai. Kas mīl maz, dod maz. Kas mīl daudz, atdod daudz.
Jo vairāk laiku jūs atdodat Dievam, jo vairāk jums paliek pašam priekš sevis.
Tava dzīve – tavā došanā. Tas attiecas arī uz laulību. Jo vairāk tu atdod, jo vairāk saņem.
Mēs zinām, cik ļoti Kristus mūs mīl no tā, kā Viņš sevi atdeva. Viņš mums atdeva Sevi visu. Zinot, ka Viņš atdeva visu, mēs varam būt pārliecināti par Viņa uzticamību. Jūs varat atdot Viņam visu dzīvi un zināt, ka jūs iegūsiet “ienākumus” no šīs dienas un uz veselu mūžību.
Ieguldot tādā veidā, jūs uzlabosiet attiecības ar sievu, bērniem, draudzē, darbā un sabiedrībā. Neieguldiet tur, kas ļaus kādam citam kļūt bagātam vai iegūt labu reputāciju svešam cilvēkam. Ieguldiet tajā, ko jūs uzskatāt par labu un pareizu savā dzīvē, tajā, ko jūs patiešām saprotat.
Jo vairāk jūs atdodat, jo vairāk saņemat.
Pats lielākais ieguldījums – tā ir jūsu dzīve.
Pats gudrākais ieguldījum, kādu jūs jebkad varētu veikt, – ir ieguldījums Dieva Valstībā.
Edvīns Luiss Kols