Mēs dzīvojam pasaulē, kur valda vienaldzība. Urbanizācijas un industrializācijas pasaulē cilvēki izrāda maz vai vispār neizrāda interesi viens par otru. Liels daudzums cilvēku dzīvo blakus, vienā apvidū, bet daudzi no viņiem cieš sāpes mīlestības trūkuma dēļ.
Iespējams, jūs esat tas vientuļais cilvēks.
Kāpēc vientuļo cilvēku skaits arvien pieaug? Jo cilvēki kļūst par bauslības kalpiem, dzīvo rituālos, tā arī nekad nekļūstot par labu tuvāko. Kristiešiem ir jābūt savādākiem. Mums ir jāizrāda interese par saviem līdzcilvēkiem. Mums ir jādzird to kliedzieni, kuri cieš; mums ir jādod palīdzīga roka tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Viens labs vārds, uzmundrinājuma vārds un mierinājums, viens žests, galvas mājiens vai draudzīgs uzsitiens pa muguru var bagātināt citu cilvēku dzīves daudz vairāk, nekā jūs varētu iedomāties.
Esiet tāds kristietis, kurš neskopojas ar mierinājuma un uzmundrinājuma vārdiem, ar vārdiem, kas dāvā siltumu un mieru. Vīri, izrādiet lielāku mīlestību pret savām sievām. Esiet īpaši uzmanīgi pret viņu skumjām, vientulības sajūtas, raizēm un labklājības vēlmēm. Dāvājiet viņām vairāk maiguma un siltuma. Izrādiet viens otram lielāku uzmanību. Palīdziet citiem ticīgajiem rast risinājumu viņu sarežģītajās situācijās. Cilvēki pasauli sauc par vienaldzības centru. Kristieši, cilvēki kas tic Kungam Jēzum Kristum, nevar būt to vidū, kas dzīvo dzīvi, kas austa ar vienaldzības pavedieniem.
Atmetiet egoismu, kurš liek jums domāt: “Ja jau man viss ir kārtībā, viss ir labi, tad nav svarīgi, kas notiek ar citiem”. Mēs nevaram paiet garām ievainotam, ceļā pamestam cilvēkam, kā to darīja farizejs. Mums nav tiesības turpināt pildīt rituālus, kamēr malā guļ tas, kuram ir vajadzība. Mēs nevaram būt vienkārši vērotāji! Mums apkārt ir tika daudz cilvēku, kuri ir pamesti vai atstumti. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga mūsu uzmanība. Bībelē ir rakstīts, ja mēs runāsim eņģeļu mēlēs, un ja mums būs visas zināšanas, visa ticība tā, ka kalnus varam pārcelt, bet ja mūsos nav mīlestības – tad pārējam visam nav nekādas nozīmes. Kā tas labais samarietis, mums ir jādāvā mīlestība un jāizrāda uzmanība cilvēkiem, kuriem esam vajadzīgi. Šajā vienaldzības pilnajā pasaulē mums ir jāuzņem viņu vientulība, skumjas un ciešanas kā savas personīgās. Jēzus Kristus atnāca šajā pasaulē un nomira pie Krusta mūsu dēļ. Viņš uznesa mūsu grēkus, slimības, lāstu, nelaimes, nāvi un mūžīgo sodu. Kristiešiem ir jādalās tādā veidā ar mīlestību, kā to darīja Jēzus.
Bībelē ir rakstīts: “Dievs ir mīlestība” (1.Jāņa 4:16). Draudzēm, kuras prezentē mīlošo Dievu, ir jādalās mīlestībā ar citiem. Ja mēs esam patiesi Jēzus Kristus ticīgie, mūsu pienākums ir dalīties mīlestībā ar tiem cilvēkiem, kuri atrodas līdzās mums.
Dāvids Jongi Čo