Es jautāju Kungam: “Kungs, kā ir ar kristiešiem? Tik daudz ticīgajiem ir vajadzīga uzvara dažādās savas dzīves sfērās. Viņiem ir jātiek galā ar pasauli, ar miesu, ar velnu. Citiem ir vajadzīga uzvara pār miesu. Citiem ir vajadzīga uzvara pār velnu. Citiem ir vajadzīga uzvara pār pasauli. Bet citiem šis viss ir vajadzīgs kopā. Vai Tu gribi teikt, ka jebkurš ticīgais jebkurā vietā var izrakstīt biļeti uz uzvaru pār pasauli, miesu un pār velnu? Viņi to var izdarīt?”
Viņš uzsvēra: “Jā!” un turpināja: “Ja viņi to neizdarīs, tad pats par sevi tas nenotiks. Viņi veltīgi tērēs laiku, lūdzot, lai Es dotu viņiem uzvaru. Viņiem pašiem ir jāizraksta sava biļete”.
Viņš izdarīs visu, ko Viņš ir teicis, ka izdarīs. Un Viņš izdarīs visu, kam tu tici, ka Viņš izdarīs. Tu vari pats aizpildīt savu biļeti.
Vai tu esi gatavs aizpildīt savu biļeti? Ja tev ir vajadzīga dziedināšana vai uzvara pār pasauli, miesu vai velnu, runā un rīkojies saskaņā ar Dieva Vārdu: “Šodien es izrakstu savu biļeti uz uzvaru”. Lai izdziedinātos, tev nav obligāti jāuzliek rokas.
Manā priekšā ir stāvējuši cilvēki, kuri ir bijuši smēķēšanas vai narkotiku atkarībā un teica: “Brāli Heigin, šī lieta ir mani atstājusi, un es to vairāk negribu”. Viņi izrakstīja biļeti uz uzvaru. Viņi teica: “Ļaunie gari mani vairs neuztrauc”. Viņi nocirta galvu milzim (kā Dāvids Goliātam). Nesalīdzini sevi ar milzi. Salīdzini milzi ar Dievu.
Jēzus man teica: “Izraēls ir Dieva tautas prototips. Goliāts – tas ir jebkurš milzis tavā dzīvē: tas ir velna, ļauno garu, pasaules, miesas, slimības un visa tā prototips, kas stāv starp Dieva tautu un uzvaru. Visi Dieva bērni var izrakstīt biļeti uz uzvaru”
Kenets Heigins