“Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” (Efeziešiem 1:7).
Jēzū mēs esam izpirkti ar Viņa dārgajām asinīm. Maksa par mūsu grēku parādu ir pilnībā samaksāta, un Dievs ir pilnībā apmierināts. Un šīs neticamās un gandrīz nesasniedzamās patiesības gaismā es paziņoju vēlreiz: “Jums vairs nav jābūt grēka vergiem”. Piedošana ir tieši saistīta ar izpirkšanu, un ir tās sekas.
Grieķu oriģinālā vārds “piedošana” ir afesis, kas nozīmē ne tikai atbrīvošanu no atbildības, bet arī parāda, soda vai vainas anulēšanu. Sods ir noņemts, nomazgāts ar Jēzus asinīm. Jūs esat ne tikai atpirkti no grēka verdzības, bet arī visi jūsu grēki ir pilnībā aizmirsti. Jūsu grēcīgā pagātne ir pilnībā izdzēsta un Jēzū Kristū nomazgāta. Un visi grēki, kuri būs pēc jūsu jaunpiedzimšanas, tiks tāpat nomazgāti, tiklīdz jūs tos nožēlosiet.
“Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums” (Psalmi 103:12).
Kad Kungs piedod, Viņš pieņem lēmumu aizmirst.
“…jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku” (Jeremijas 31:34).
“Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu” (Ebrejiem 8:12).
Pievērsiet uzmanību vārdam “būšu”. Bībele nesaka, ka ka Dievs savas aizmāršības dēļ neatceras cilvēka grēkus. Tieši pretēji, tā uzsver, ka Viņš nepieminēs tos – apzināts Dieva lēmums. Viņš grib aizmirst. Daudziem ticīgiem šodien ir jāgrib aizmirst savas pagātnes kļūdas un neveiksmes pēc tam, kad viņi tās ir izsūdzējuši Dievam un saņēmuši piedošanu. Viņiem ir jāpieņem visa Dieva piedošanas pilnība un jāpieņem stingrs lēmums neatcerēties savus grēkus.
Jo biežāk mēs atceramies savus grēkus un jo vairāk mēs par tiem runājam, jo spēcīgāk mūsu prātā nostiprinās saikne ar to šausmīgajām atmiņām.
Jo vairāk mēs domājam par saviem pagātnes grēkiem, raudam un žēlojamies, jo vairāk mūsu dvēselēs dzīvo zināšanas par tiem. Par cik mūsu “domu bankā” glabājas atmiņas par mūsu paveiktajiem grēkiem domu formā, liela varbūtība ir tam, ka mēs atkal tos atkārtosim.
Nevajag auklēt savu grēku, kā “mīļu mājdzīvnieku”. Uzmanies no tā nāvējošās čūskas dzēliena. Grēks nogalina. Atmiņas par to – tas ir nāvējošs spēks. Tas turpina dzīvot, ja mēs viņam ļaujam “snauduļot” mūsu prātā vai sirdī. Tad tas valda pār mums. Neviens nevar precīzi pateikt, kad sāksies izvirdums no snaudošā vulkāna.
Aizmirstiet to, ko Dievs jau ir aizmirsis un piedevis!
T.D.Džeiks