Ja jūsu prāts būs safokusēts uz Dievu, ja jūs domājat par to, kas patiess, svēts, taisns, šķīsts, kas patīkams un brīnišķīgs, par to, kas ir tikums, un par to, kas ir cildināms, par to jūs domājiet, pārdomājiet par Dievu. Ja jūs to darāt, tad Viņš jūs sargās pilnīgā mierā. Un tas ir tieši tas, kādēļ atnāca Jēzus – atnest mums mieru. Viņa miers, nav tas miers, kuru dod pasaule. Un mieru, kuru dod Jēzus, var saņemt, ja jūsu prāts ir vērsts uz Viņu.
Ja Viņš teica, ka Viņš sargā pilnīgā mierā to, kas domās paļaujas uz Viņu. Ja jūs neatrodaties pilnīgā mierā, par ko tas runā? Jūsu prāts nav safokusēts uz Viņu. Jūs esat tas, kurš izdara izvēli – vai paliek jūsu prāts safokusēts uz Viņu vai ne. Es negribu teikt, ka tā ir viegla izvēle. Mūs pastāvīgi bombardē ar informāciju, lietām, kuras pastāvīgi dara tā, lai mūsu prāts nebūtu safokusēts uz Viņu.
1.Tesaloniķiešiem 5:18:
“Pie jebkuriem apstākļiem esiet pateicīgi Dievam, jo tieši tajā ir Dieva griba jums Jēzū Kristū.” (МБО)
Citi saka: Es nezinu, kas ir Dieva griba man.” Bet, lūk, atbilde – pie jebkuriem apstākļiem esiet pateicīgi Dievam. Ne par visu, bet pie jebkuriem apstākļiem!!!
Vai jums ir zināms, ka tad, kad jūs pavadāt 7 minūtes pielūgsmē, jūsu smadzenēs notiek fiziskas izmaiņas. Un izmaiņu procesā smadzenes atbrīvo ķīmiskas vielas, kuras izdziedina bojājumus, kuri tajās pirms tam nebija. Caur pielūgsmi jūs atbrīvojaties no Alcheimera, Parkinsona un no jebkura smadzeņu bojājuma.
1. Tesaloniķiešiem 5:23
“…un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.”
Ievērojiet, kāda šeit ir kārtība: gars, dvēsele un miesa. Tā ir pareiza kārtība, un tieši tā tam arī ir jābūt. Sākumā gars, pēc tam dvēsele, pēc tam miesa. Kad jūsu gars nonāk atbilstoši Dieva Garam un, kad jūsu dvēsele nonāk atbilstoši ar jūsu garu, jums nebūs problēmas ar psiholoģisko veselību. Un, kad jūsu dvēsele nonāk atbilstoši Dieva Garam un jūsu garam, kas ir saistīti viens ar otru, tad jūsu miesa arī sāk virzīties un nonāk atbilstoši garam. Un tad, kad šīs trīs daļas daļas nonāk vienotībā, tas nozīmē, ka jūs esat atdalīti. Atdalīti no kā? No pasaules un visa postošā, kas tajā ir. Un jūs esat atdalīti Dievam un visam, kas Viņam ir. Un tajā laikā, kad jūs to darāt, Viņš jūs svētīs, atdalīs jūs un sargās jūsu garu, dvēseli un miesu, lai tie saglabātos nevainojami līdz tam brīdim, kad atnāks mūsu Kungs, Jēzus Kristus.
Karijs Bleiks