“Pēc svētā Dieva godības evaņģēlija, kas man uzticēts” (1.Timoteja 1:11).
Dievs pavēlēja, lai Viņa Evaņģēlijs tiktu uzticēts vienkāršiem ļaudīm, tādiem, kā mēs ar jums. To sludināt – tā ir liela privilēģija. Jēzus apsēdās debesīs, jo Viņa darbs jau ir izpildīts. Viņš to uzticēja mums, lai mēs to nestu pasaulei.
KAS MUMS IR JĀDARA
Tagad, kad Dievs mūs ir atjaunojis un atklājis mums Savu pārdabisko spēku, izredzējis mūs, svaidījis iet Viņa vārdā un padarījis par saviem pārstāvjiem, mums ir jāiet. Tagad, kad mēs saprotam, ka:
-katram ticīgajam ir spējas, spēks un vara, Dieva dota, lai paveiktu brīnumus un zīmes;
-Viņa pārdabiskais spēks iziet no Krusta;
-svaidījums ir pieejams visiem;
-mums ir jāpieņem lēmums iet!
Jēzus kalpoja cilvēkiem, runāja tiem vajadzīgos vārdus un dāvāja tiem Savu mīlestību un līdzcietību. Viņš nav mainījies. Vienīgā atšķirība starp to laiku un patreizējo mirkli ir tajā, ka tagad Viņš to dara car mums un jums, ja vien mēs Viņam to ļaujam. Kā tas notiek? Viņa spēka pilnība tiks atbrīvota, ja mēs atbildīsim sekojošiem pamatnosacījumiem:
PILNĪGA VELTĪŠANĀS
Atdodieties pilnībā bez atlikuma un atdodiet savas miesas kā dzīvus upurus, lai jūsu rokas kļūtu par Viņa rokām, jūsu kājas – Viņa kājām, bet jūsu mute kļūtu par Viņa muti. Tad jūs spēsiet izdziedināt slimos, atbrīvot saistītos, glābt pazudušos, paveikt brīnumus un zīmes un visur izpaust Viņa godību.
PILNĪGA PAKLAUSĪBA
Katram ir jāizlemj pakļauties Viņa Vārdam un izpildīt Viņa uzdevumu. Mums vairs nav vajadzīgi pierādījumi: raža ir nobriedusi. Cilvēki ir vientuļi un slimi bez Dieva. Zaudējot cerību, viņi raud pēc palīdzības. Viss, kas mums ir jāizdara, – jāsavāc raža.
PILNĪGA GATAVĪBA
Mums ir jābūt gataviem tam brīdim, kad Kungs gribēs izpaust Savu godību ar mūsu palīdzību. Kā Viņa Miesas locekļiem, mums vienmēr ir jābūt gataviem un jāvēlas, lai Galva mūs lietotu.
Vienīgā spēja, kuru Dievs meklē pie cilvēces – tā ir gatavība.
Pasaule piedzīvo sāpes un gaida īpašu pieskārienu, kurš to glābtu no tukšuma dzīvē. Atcerieties, ka Jēzus turpinās kalpošanu ar jūsu palīdzību, un jūs augsiet, stāstot par Jēzu citiem cilvēkiem. Kamēr jūs ļaujat lietot jūs kā instrumentu par svētību citiem, jūs esat Viņa Miesa, Viņa templis. Kalpošana Dievam un būt par svētību citiem cilvēkiem, atnes milzīgu prieku un atrodas pašā kristietības sirdī – “…Kristus jūsos – dievišķās godības cerība” (Kolosiešiem 1:27, jaunais tulkojums) – priekš dvēseļu iekarošanas, Evaņģēlija sludināšanas un brīnumu un zīmju paveikšanas.
Gilermo Maldonado