Ja aizdomājas par visu, ko mēs saņemam, dzīvojot ar Dievu, kļūst pārsteidzoši nevis tas, ka mēs atrodam laiku Viņam, bet gan tas, ka mēs atrodam laiku kaut kam citam! Ņemot vērā visu to, ko Viņš mums var dot, ir jābūt gatavam iet uz jebkādiem upuriem, lai tikai pavadītu laiku ar Viņu. No sākuma padomājiet par to, ko jūs pazaudēsiet, esot sadraudzībā ar Dievu, bet pēc tam – par to, ko jūs iegūsiet: brīvību no slimībām, bailēm, nabadzības, grēka un neticības!
Taču pārāk bieži kristieši uz to tā neskatās. Viņi uzvedas tā, kā ļaudis, pie kuriem Dievs vērsās pravieša Jeremijas grāmatā: “Jo Mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku: tie atstājuši Mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni!” Tā vietā, lai meklētu Dievu – uzplaukuma avotu, – daudzi ticīgie tērē visu savu laiku augsti apmaksātā darbā vai biznesā. Tā vietā, lai smeltu ūdeni no dziedinošā avota, viņi skrien pie ārstiem un pavada daudzas stundas tur, jo viņi nodarbojas ar savām lietām, nevis ikdienas pavada laiku sadraudzībā ar Dievu.
Ja jūs katru dienu nedzerat ūdeni no dzīvības avota, nav svarīgi, cik garīgs cilvēks, iespējams, esat bijis agrāk.
Turpiniet dzert dzīvo ūdeni. Jums ir izvēle: dzert no Dievišķā avota, dzīvā ūdens avota, vai atstāt Viņu rūpju un grēcīgās pasaules prieku dēļ.
Vai tas nozīmē, ka jums vispār nav jānodarbojas ar fiziskām lietām? Protams, ka nē. Mēs dzīvojam dabīgās miesās un mums ir dabīgas vajadzības. Reizēm vienkārši ir jāatslābinās un jāļauj savam fiziskajam ķermenim atpūsties. Dievs vēlas, lai mēs baudītu šo dzīvi. Tad, kad mēs liekam Viņu pirmajā vietā, mūsos parādās prieks un Dievs izpauž Savu godību mūsu darbos. “Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un mieru” (Romiešiem 8:6).
Vienmēr atcerieties: katra sekunde, kuru jūs veltāt fiziskām lietām, jau vairs nekad pie jums neatgriezīsies. Taču, pavadot laiku ar Dievu, jūs veidojat pamatu savai dzīvei mūžībā. Katrs mirklis, kas pavadīts ar Dievu, vēl plašāk pavērs durvis uz Viņa godības svētībām un mūžīgo atalgojumu. Jūs būvējat savu nākotni mūžībai jau šodien. Minūtes, stundas un dienas – tie ir ķieģelīši, kurus nav vērts tērēt veltīgi. Izlietojiet tos gudri. Ļaujiet savam garam būt jūsu ceļvedim
Glorija Koplenda