Jums ir kareivīgi jādarbojas savā pilsētā.
Kad Pēteris un Jānis tika iesēdināti cietumā par tizlā dziedināšanu, sprediķi un mācību par Jēzus nāvi un Viņa augšāmcelšanos, viņiem jautāka: “Kādā spēkā jūs to esat darījuši?”
Pēteris, Svētā Gara pilns, paaugstināja balsi: “Tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem” (Apustuļu darbi 4:10). Viņš teica, ka nav pestīšanas nevienā citā. Bībele atspoguļo reliģisko līderu un cilvēku reakciju: “Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu” (Apustuļu darbi 4:13).
Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kas būtu noticis ar pirmo draudzi, ja Pēteris un Jānis būtu nobijušies runāt Jeruzālemē, savā pilsētā?
Visas tavas valsts pilsētas ir svarīgas Dievam – tajās dzīvo ļaudis.
Sātans vēlas nodibināt kontroli pār valdībām, pār likumdevējiem un izpildītājiem. Paskaties, kā sātans ir iefiltrējies mūsu skolās. Bērni aizraujas sātaniskos klubos, Bībeles klubi ir aizliegti, bet sātaniskie plaukst, burvestība plaukst. Mēs cīnāmies ar šausmīgu ienaidnieku!
Šajā garīgajā cīņā mums ir jāuzstājas kā vienotai armijai, nevis kā vientuļiem karavīriem. Jums ir jāpiedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Viens no maniem agresīvākajiem draudzes locekļiem – pilsētas domes loceklis. Un tā ir sieviete!
Ir jāpieņem tādi mēri, lai jūsu pilsēta aizdomājas par Dievu. Ir sātaniskās ķēdes, kuras ir jāpārrauj.
Vai esat kādreiz sabiedriskajos medijos dzirdējuši par “pilsētas dvēseli”? Pilsētai nav dvēseles, dvēsele ir cilvēkiem. Bet pilsēta ir līdzīga cilvēkiem: tā absorbē tajā dzīvojošo cilvēku personīgās īpašības. Jūs varat svētīt savu pilsētu, piedaloties pasākumos, kas veido tās ceļu, pa kuru tā iet. Jūsu domas, vārdi, pilsoniskā apziņa, lepnums vai apvainojumi un negatīvisms, pretošanās labajam – tas ir tas, kas var veidot vai izpostīt jūsu pilsētu.
Lesters Samrels