Daudzi cilvēki, kuri par sevi domā, ka viņi ir pilnībā atdalīti no pasaules, reizēm mēdz būt paši pasaulīgākie no visiem. Kā jau es teicu, visa pasaule ir ieprogrammēta negatīvi, un ja jūs nebūsiet uzmanīgi, jūs pieļausiet to pašu kļūdu, kuru pieļauj pasaule. Jūs zināt, ka pasaule bez Dieva atrodas garīgā nāvē. Viņi dzīvības vietā ir ieprogrammēti uz nāvi.
Ja cilvēks ir izbiedēts, viņš teiks: “Tas mani biedē līdz nāvei, es esmu līdz nāvei nobijies”.
Nekad tā nesakiet. Es nekad nesaku, ka esmu nobijies, jo es neesmu nobijies.
Ja man ir kārdinājums baidīties, es runāju uz to. Es saku: “Bailes, es tev stājos pretī Jēzus Vārdā!” Es atsakos baidīties. Un ja atnāk šaubas, es runāju arī uz tām. Es saku: “Šaubas, es tev stājos pretī Jēzus Vārdā!” Es atsakos šaubīties.
Es nekad nevienam neteiktu, ja man būtu “šausmīga” vai “šaubīga” doma. Es to nepieņemtu. Es nekad nevienam neteiktu, ja man atnāktu doma baidīties vai šaubīties; bet jūs zināt, ka velns var pienest jebkādas domas jūsu prātam.
Mēs esam vārdu auglis. Vai kādreiz esat aizdomājušie par to, ka Bībele māca, ka jūsu valodā ir veselība un dziedināšana? Esat pamanījuši, ka Dievs teica: “Gudro mēle – dziedina” (Salamana pamācības 12:18)?
Es nekad nerunāju uz slimību; es neticu slimībai. Es runāju uz veselību. Gudro mēle – dziedina. Bībele nesaka: “Gudro mēle – atnes slimības”. Tā saka: “Gudro mēle – DZIEDINA”.
Es runāju uz veselību. Es ticu dziedināšanai; es ticu veselībai. Es nekad nerunāju par slimību; es nekad nerunāju par kaitēm. Es runāju par veselību un dziedināšanu.
Es nekad nerunāju par neveiksmi; es neticu neveiksmei. Es ticu panākumiem. Es nekad nerunāju par sakāvi; es neticu sakāvei. Es ticu uzvarai! Slava Jēzum!
Es nekad nerunāju par to, ko ir izdarījis velns. Man neinteresē viņa lietas. Es runāju par Dieva darbiem un to, ko Viņš dara! Es nerunāju par velna spēku, jo viņš nav tik stiprs, kā Dievs.
Kenets Heigins