Atcerieties, ka jūsu ticība nekad nevarēs pacelties augstāk pār jūsu apliecināšanu. Dieva apsolījumi kļūst dzīvi un reāli tikai tad, kad mēs tos apliecinām. Tam, lai baudītu labu dzīvi, jums ir jāsaprot Dieva Vārda vērtība jūsu mutēs. Jūs nevarat saņemt Dieva svētību, runājot to, kas ir pretrunā Viņa Vārdam.
Jūsu vārdi liecina par jūsu ticības līmeni. Tie atspoguļo to, kam patiesībā jūs ticat.
Vai zināt, ka daudzi cilvēki dzīvē cieš neveiksmes tikai tāpēc, ka runā par neveiksmēm? Viņi baidās no neveiksmēm. Viņi tic neveiksmēm.
Jūsu dzīve vienmēr atspoguļos to līmeni, kurā atrodas jūsu runa.
Tā ir viena no vienkāršākajām dzīves patiesībām, un turklāt, tikai nedaudzi to lieto praksē. Lūk, kāpēc tikai nedaudz cilvēki ir pa īstam veiksmīgi.
Tie, kuri vienmēr runā par sakāvi un domā par sakāvi, neizbēgami cieš neveiksmi.
Bībelē ir daudz teikts par jūsu vārdiem. Tā pastāvīgi brīdina par negatīvas nostājas un ticības bīstamību. Tajā pat laikā, Raksti ir pilni ar cilvēku piemēriem, kuri runā ticībā.
Kad jūs pareizi runājat, jūs sevi mācāt pareizi domāt un pareizi rīkoties.
Atcerieties sekojošo: jūs nevarat pacelties augstāk pār saviem vārdiem. Ja jūs runājat par sakāvi, bailēm, neveiksmēm, raizēm, slimībām un neticību, jūs dzīvosiet tajā līmenī. Ne jūs, ne kāds cits, nespēs pacelties augstāk pār savu runu. Šis princips ir nemainīgs.
Ar saviem vārdiem jūs pastāvīgi zīmējiet savas iekšējās pasaules attēlu.
Jēzus teica: “Jo no sirds pilnības mute runā” (Mateja 12:34).
Jūs runājat to, kam jūs ticat. Ja jūsu sirds un jūsu prāts ir piepildīts ar Dieva Vārdu, jūs šo Vārdu arī apliecināsiet.
T.L.Osborns