Mūsu stāvoklis attiecībā pret Dievu ir balstīts ticībā uz Jēzu Kristu. Citiem vārdiem runājot, Dievs uzlika Jēzum visus mūsu pārkāpumus. 2. Korintiešiem 5:21: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku…” Jēzus bija vairāk nekā upuris par grēku. Patiesībā Viņš tika padarīts par grēku ar mūsu grēkiem. Viņš tika padarīts par negodu ar mūsu negodu. Kā mūsu grēku aizvietotājs, nesot uz Sevi mūsu grēkus un nesot mūs, Viņš gāja uz ciešanu vietu pēc tam, kad atstāja Savu ķermeni. Viņš palika tur, kamēr katra taisnības prasība pret mums tika apmierināta. Viņš bija mūsu aizvietotājs, ieņemot mūsu vietu, tiekot darīts par grēku ar mūsu grēkiem. Viņš gāja uz cietumu, kurā tika notiesāti grēcinieki, un cieta tik ilgi, kamēr viss pret mums tika apmierināts. Tas bija Dievs, kas cieta par cilvēci, un būdams Dievs, Viņš varēja samaksāt sodu.
Kad visuma augstākā tiesa paziņoja, ka tas, ko Dievs ir paveicis Kristū bija pietiekami, ka Viņa ciešanas bija atbilstošas normai un apmierināja visas taisnīguma prasības, Viņš paziņoja, ka Jēzus bija attaisnots vai darīts par taisnu. (Romiešiem 4:25) 1.Timoteja 3:16 Pāvils saka, ka Viņš bija „taisnots garā”, un 1.Pētera 3:18 mēs lasām, ka Viņš bija „dzīvs darīts garā”. Viņš piedzima no nāves, un tāpēc atkal un atkal Viņš tiek saukts par „pirmdzimto starp mirušiem”.
Dievs uzlika mūsu grēku Viņam. Viņš tika darīts par grēku, kuram bija jācieš mūsu dēļ. Kad Viņš apmierināja visu taisnības prasību, nāve vairāk Viņu nespēja turēt. Viņš tika „darīts par taisnu”, Viņš tika „darīts dzīvs”. Viņš kļuva „pirmdzimtais starp mirušiem” – jaunā radījuma galva (Kolosiešiem 1:18). Kad mēs ticam Jēzum Kristum kā Glābējam, Dievam ir iespēja pasludināt mūs par taisniem, pamatojoties uz to, ko izdarīja Jēzus. Šai taisnībai ir divas puses.
Pirmā – Dievs mūs pasludina par taisniem; un otra – mēs esam darīti par jauniem radījumiem. Mēs kļūstam par Dievišķās dabas līdzdalībniekiem, tāpēc mēs esam taisni pēc dabas un taisni pēc ticības. Tagad mēs varam saprast 2.Korintiešiem 5:21: „To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku…” Kādēļ? „…lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība”. Tāpat, kā Dievs padarīja Jēzu par grēku, Dievs mūs darīja par taisniem mirklī, kad mēs Viņu pieņēmām.
E.U.Kenjons