“…Kristus jūsos – dievišķās godības cerība” (Kolosiešiem 1:27, jaunais tulkojums).
Jēzus šodien kalpo tāpat, kā pirms diviem tūkstošiem gadu: lietojot mūsu miesas. Mēs esam Viņa līdzstrādnieki, palīgi, draugi, sūtņi, tulki, liecinieki un informācijas izplatītāji. Mēs nesam Viņa mīlestības, spēka, godības un varas vēsti. Diemžēl daudzi ticīgie ir atstājuši savus pienākumus. Daudzi grib maksāt citiem par to, jo paši nevēlas neko darīt. Atklāsme ir tajā, ka Jēzus dzīvo jūsos un vēlas kalpot caur jums. Viņam ir vajadzība tajā, ka mēs aizdotu Viņam savus ķermeņus un Viņš varētu sasniegt mūsu ģimenes un mūsu draugus.
Jēzus mūs atpirka, lai dzīvotu un izpaustu Sevi caur mums, ticīgajiem.
Dieva spēks tika dots ticīgajiem priekš dziedināšanas un atbrīvošanas.
Personīgi es, nespēju nevienu izdziedināt. Tikai Jēzus dziedina. Noslēpums ir tajā, ka Jēzus atnāca uz zemes, nomira, augšāmcēlās, saņēma visu spēku un varu, bet pēc tam deliģēja to mums. Kāpēc Kungs tam nesūtīja Savus eņģeļus? Jo eņģeļi netika izpirkti. Jēzus nomira tikai par mums, cilvēkiem. Ja mēs neattieksimies pret mūsu pienākumiem ar visu nopietnību, daudzi aizies pazušanā!
Evaņģēlija vēsts ir ierobežota ar cilvēka vēlmi izpildīt to, ko pavēlējis ir Kungs.
Jēzus var apmeklēt slimu cilvēku vai ieslodzīto, izmantojot mūsu ķermeņus. Viņš ies, esot mūsos un ar mums. Citādāk Viņš to nevar izdarīt. Par nožēlu, daudzi cilvēki izmanto lūgšanu kā atrunu, lai neietu. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Jēzus lūdza, jo tas ir svarīgi, bet daudzos gadījumos Viņš vēl arī gāja lūgt par cilvēkiem, kamēr atradās cilvēciskajā miesā.
“Ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu” (Apustuļu darbi 10:38).
Jēzus gāja, liecinot, dziedinot, sludinot, izdzenot ļaunos garus, pasludinot un demonstrējot Dieva labvēlību, un īstenojot par Sevi teikto. Vai mēs gribam, lai Dievs izpildītu arī mūsu daļu? Viņš to nedarīs!
Mums ir jādara viss iespējamais, bet tad Viņš izdarīs visu neiespējamo. Ir divu veida lūgšanas, uz kurām Dievs nekad neatbildēs: ja mēs Viņam prasām izdarīt to, ko Viņš jau ir paveicis, vai kad mēs prasām Viņam izdarīt to, kas ir jāizdara mums kā Draudzei. Kā Jēzus izdarīs Savu daļu? Lietojot mūs. Viņš strādās jūsos, “jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta” (Filipiešiem 2:13). Tieši tāpat Jēzus varēs apmeklēt tos, kas ir vajadzībās, izdziedināt salauztas sirdis un izmisušos, tikai ar mūsu palīdzību.
Viņš mierina noskumušos caur mums, jo mēs esam Viņa rokas un kājas. Tāpēc, ja mēs tikai lūdzam, bet nekad neapmeklējam pazudušos un neliecinām par Viņa mīlestību un glābjošo žēlastību, tad mēs neesam Viņa Miesa. Mums ir ne tikai jālūdz, bet vēl arī ir jāiet, un kaut kas jādara.
Cilvēki spēs ieraudzīt Jēzu tikai ar mūsu palīdzību.
Gilermo Maldonado