Jēzus teica: “…Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mateja 28:20). Es uzskatu, ja Viņš ir ar mani – tie ir panākumi!
Bībele saka Romiešiem 8:31: “…Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” Slava Dievam, ja Viņš ir par mums, kāda starpība, kas ir pret mums? Kāda starpība, ko velns dara pasaulē? Dievs ir par mums! Viņš ir mūsu pusē!
1.Jāņa 4:4 ir teikts: “…jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē”. Kāpēc gan satraukties, ar ko tu satiksies, ja Stiprākais ir tevī?
Man, tāpat kā visiem, mēdz būt kārdinājums paraizēties, bet es neraizējos. Es nekad neatbildu uz vilšanos. Es nekad neatbildu raizēm. Es nekad neatbildu sakāvei.
Raizes – tas ir grēks. Raizes jūs nogalina. Neviens vien ārsts man ir teicis: “Cilvēki, kuri nokļūst psihiatriskajās ārstniecības iestādēs un kapos raižu dēļ, ir vairāk, nekā tie, kuri nokļūst citu iemeslu dēļ”. Par ko cilvēki raizējas? Par apstākļiem. Viņi raizējas par rītdienu. Viņi raizējas par lietām, ar kurām viņi sastopas.
Bet Stiprākais ir manī! “…jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē”. Kas ir pasaulē? Velns – šīs pasaules dievs (2.Korintiešiem 4:4). Kas vēl ir pasaulē? Pasaulē ir grēks. Bet stiprākais ir manī. Viņš uzvarēja grēku. Viņš iznīcināja grēku (Ebrejiem 9:26).
Kas vēl ir pasaulē? Pasaulē ir slimības. Tās nav no Dieva. Tās nenāk no Debesīm. Tur nav slimību; tās ir no pasaules. Debesīs nebūs neviena slimība. Stiprākais ir manī. Viņš ir lielāks par slimību, jo Viņš ir Dziedinātājs.
Kas vēl ir pasaulē? Pasaulē ir problēmas. Cilvēki visu laiku runā par problēmām, kuras ir šajā vecajā pasaulē. Bet Tas, Kas ir manī, Viņš ir lielāks par jebkuru problēmu pasaulē!
Kas vēl ir pasaulē? Pasaulē ir nelabvēlīgi apstākļi. Pasaulē ir tas, kas liekas neiespējami. Bet es neesmu no pasaules. Es varu būt pasaulē, bet es neesmu no pasaules (Jāņa 17:11-18). Mana pilsonība ir Debesīs, slava Dievam! Un kamēr es esmu šeit pasaulē, man ir Stiprākais, Kurš dzīvo manī. Viņš ir lielāks par to, kas ir pasaulē, Viņš mani izvedīs cauri visiem apstākļiem. Viņš mani aizvedīs uz panākumiem. Es vienkārši nevaru būt sakauts!
Tā ir mana apliecināšana! Vārds. Šādā veidā es jau runāju vairāk kā sešdesmit gadus. Vārds, Vārds, Vārds.
Kāda ir tava apliecināšana?
Kenets Heigins