KRUSTS MŪS ATBRĪVOJA NO “VECĀ CILVĒKA”

“…mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists…” (Romiešiem 6:6).

“Vecais cilvēks” – tā ir mūsu grēcīgā, Ādama daba, kuru var nosaukt vienā vārdā: sacelšanās. Mūsos visos ir nepakļāvīgais radījums. Mēs tādi piedzimām, jo mēs bijām iecerēti un veidoti grēkā (Psalmi 51:5). Vienīgais veids uzvarēt šo sacelšanos – nāvessods, spriedums, kurš tika izpildīts pie Krusta. Šis vēsturiskais notikums ir patiess un nemainīgs. Tā zināšanas un sapratne darīs jūs brīvus.

KRUSTS MŪS ATBRĪVOJA NO “SEVIS”

Tā – dvēseles daļa, kur mājo “es”. Šeit atrodas “es gribu” un “es domāju”. Daudzi cilvēki nepakļaujas Jēzum egoisma dēļ, jo viņi baidās atstāt savu ģimeni, bagātību, stāvokli, komfortu vai drošības sajūtu. Tie – paši lielākie šķēršļi, kas neļauj mums izpildīt Dieva gribu. Viena no ego izpausmēm, vai “sevis”, – egocentrisms vai egoisms, kas liek domāt, ka pasaule griežas ap mums, ticēt, ka mēs esam uzmanības centrā, bet citi cilvēki nav pelnījuši tik augstu atzīmi, kā mēs. Tāpat tas nozīmē, ka Jēzus eksistē tā dēļ, lai izpatiktu mums, bet nevis mēs eksistējam, lai izpatiktu Jēzum. Lūk pāris egoisma veidi, kurus būtu jāupurē: lepnums, personīgās ambīcijas, radikālais nacionālisms, sektantisms un rasisms. Kādas tad tam visam ir zāles? Atbilde ir viena: Krusts. Katra kalpošana, katrs cilvēks, kas nav pakļāvies krusta principam, riskē kļūt izvirtis. Tāpēc jums ir jāpieņem lēmums piesist krustā savu ego. Savādāk jūs kļūsiet par burvestības gara upuri, kurš izmantos ego savas valstības nodibināšanai. Kad jūs piesitat krustā savu ego, sātans jums nevar pieskarties. Krusts – tā ir vienīgā drošības vieta. Cilvēku, kurš ir piesitis krustā savu “es”, var pazīt pēc pazemības gan vārdos, gan rīcībās.

No otras puses, daudzi dzīvo pazemībā, bet bez Dieva spēka. Tas notiek tādā gadījumā, kad reliģija ved cilvēkus glābšanas meklējumos caur labiem darbiem. Kļūt svētam nav iespējams ne caur saviem spēkiem, ne ar disciplīnas palīdzību. Mums ir vajadzīgs Krusta spēks un žēlastība.

Jo vairāk mēs samierinām sevi, jo vairāk Dieva spēks darbojas caur mums.

Gilermo Maldonado