Ja jūs vēl to neesat piedzīvojis, jūs to varat piedzīvot. Kristiešiem nav jāklausās to, kas šodien skan visās pasaules malās. Mums ir jāsaprot, ka uztraukums, naids un antikrista gars – tā ir tumsas valstības baiļu pilna reakcija.
Uztraukuma, raižu un trauksmes līmenis dabīgajā pasaulē atspoguļo notiekošo garīgajā pasaulē, kur sātana spēki cenšas apstādināt Dieva plānu un iztraucēt pēdējo dienu varenāko Svētā Gara izliešanos, kas jau māj pie horizonta. Kad jūs redzat tādu raižu un uztraukumu līmeni dabīgajā pasaulē, jūs varat būt pārliecināti tajā, ka garīgajā pasaulē notiek ļoti daudzas lietas.
Šie laiki ir līdzīgi tam, kas notika 20.gadsimta sešdesmitajos gados. Kopš tā laika nav notikuši tik daudz notikumi tik īsā laika periodā. Visas šīs raizes uz zemes atspoguļo raizes neredzamā sfērā. Tumsas valstība bez panākumiem cenšas iztraucēt notikt tam, kas tūlīt-tūlīt notiks – atmodai, kura noklās zemi, kā nekad agrāk.
Šādi nemiera laiki ir bijuši arī agrāk. Mēs esam soļa attālumā no varenākās atmodas, kuru šī pasaule jebkad ir redzējusi. Masu informācijas līdzekļi nespēs to apstādināt, un valdība to nespēs apstādināt. Jo vairāk būs spiediens, jo spēcīgāk pieaugs Kristus Miesa.
Nepārdzīvojiet par to, ka jūs satiekaties ar pretestību, un nesakoncentrējaties uz to. Labāk ir sakoncentrēties uz Dieva Vārdu un ļaut Dievam tikt galā ar tiem, kuri pretojas Viņa plānam. Dievs apsola, ka tādi cilvēki paši sev izrok bedri un iekrīt tajā.
“Bezdievji lai krīt paši savos tīklos, bet es tiem paiešu garām!” (Psalmi 141:10).
“Kas bedri rok, tas pats tajā iekrīt, un, kas veļ kalnup akmeni, tam tas atpakaļiski uzvelsies virsū” (Salamana pamācības 26:27).
“Kas bedri rok, var pats tur iekrist iekšā, un, kas mūri ārda, tam var iekost čūska” (Salamans mācītājs 10:8).
Kad mūsu acis ir sakoncentrējušās uz Jēzu un Viņa atbrīvojošo spēku, tumsas spēki var mēģināt mūs apstādināt, bet mēs izglābsimies bez jebkādām skrambām!
Neesiet to vidū, kuri vairāk klausās to, ko runā šī pasaule, nekā to, ko runā Dievs. Tie, kuri klausās šo pasauli, būs piepildīti ar bailēm un vilšanos un nokļūs negatīvās mentalitātes slazdos, kur vienmēr ir uz ko paļauties. Viņi paši sevi noved pie vilšanās.
Ļaujiet man jums pajautāt: “Kam jūs noticēsiet?” Vai jūs noticēsiet ar bailēm piepildītiem cilvēkiem, kuri žēlojas un kuri atkārto visus šīs pasaules šausmu stāstus? Vai arī jūs būsiet ticīgie, kuri pasludina: “Protams, mēs nebūsim tie cilvēki, kuri turas pie bailēm un nomirst, mēs būsim to vidū, kuriem ir ticība un kuri piedzīvo īstu dzīvību!”
“Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību” (Ebrejiem 10:39).
Vikija Bērka