“Jūs, neprātīgie galatieši!… Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt?” (Galatiešiem 3:1,3).
Pie Krusta Jēzus atbrīvoja pārdabisku Dieva žēlastību.
Žēlastība – tā ir nepelnīta dāvana. Tieši Viņa mūžīgā klātbūtne, kas piepildīta ar spēku, dod mums spēku būt un darīt visu, ko mēs nevaram paveikt ar saviem spēkiem.
Kad mēs darbojamies bez Dieva žēlastības, mēs kļūstam formāli. Lūk, tas notika ar galatiešiem. Tieši tas notiek ar mūsdienu draudzi. Un šī iemesla dēļ ir spēka iztrūkums.
Kā ienaidnieks reaģē uz notikumiem, kas notika pie Krusta? Velns pretdarbojas Jēzus darbiem ar burvestību palīdzību. Viņš tiecas mest ēnu uz Krustu, provocējot miesas kāri, reliģiozitāti un pagānismu.
Šis modelis vienmēr ir redzams katrā kopienā, kura ir pakļauta garīgiem uzbrukumiem. Protams, burta kalpība – ir blakusprodukts miesīgām interesēm, kas ir burvestību izsauktas.
KAS IR RELIĢIOZITĀTE?
Reliģiozitāte, jeb burta kalpība, – tie ir cilvēka centieni izpatikt Dievam ar saviem spēkiem, centieni kļūt svētiem vai taisniem ar noteikumu, likumu vai tradīciju palīdzību. Tā pievieno papildus elementus pie taisnības prasībām, kuras ir Dieva izveidotas. Dievs mums prasa tikai ticēt, par cik mēs tiekam taisnoti caur ticību uz Jēzus upuri pie Krusta.
“Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu…” (Galatiešiem 3:13).
Kad cilvēks paļaujas uz saviem spēkiem, lai saņemtu glābšanu vai Dieva svētības, viņš automātiski nokļūst zem tā paša lāsta, kā galatieši.
Burta kalpība noved pie burvestībām, bet burvestība noved pie lāsta.
KO KRUSTS IZDARĪJA PRIEKŠ MUMS?
Uz mirkli aizdomāsimies par paveikto pie Krusta. Pēdējie Jēzus vārdi pie Krusta bija: “Viss piepildīts!” (Jāņa 19:30). Citiem vārdiem runājot, Viņš teica: “Tas ir izdarīts pilnībā un pilnīgā veidā. Tas ir noticis mūžībā”. Kad mēs sapratīsim atklāsmi par pilnību un pilnīgo rīcību pie Krusta, mēs varēsim saņemt visas svētības.
Gilermo Maldonado