“Jūs, neprātīgie galatieši…Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt?” (Galatiešiem 3:1,3).

Pie Kusta Jēzus atbrīvoja Dieva pārdabisko žēlastību. Žēlastība – tā ir nepelnīta dāvana. Tieši Viņa mūžīgā klātbūtne, kas piepildīta ar spēku, dod mums spēju būt un redzēt visu, ko mēs nevaram paveikt paši ar saviem spēkiem.

Kad mēs rīkojamies bez Dieva žēlastības, mēs kļūstam formāli. Lūk, tas arī notika ar galatiešiem. Tieši tas arī notiek ar mūsdienu draudzi. Tieši tāpēc iztrūkst spēks.

Kā ienaidnieks reaģē uz notikumiem, kas risinājās pie Krusta? Velna pretuzbrukums Jēzus darbiem ir ar burvestību palīdzību. Viņš tiecas mest ēnu uz Krustu, provocējot miesas kārības, reliģiozitāti un pagānismu.

Šo modeli var redzēt katrā sabiedrībā, kura ir pakļauta garīgiem uzbrukumiem. Protams, likumība ir burvestību izraisīto miesas interešu blakusprodukts.

Kas ir reliģiozitāte?

Reliģiozitāte, vai legālisms – tie ir centieni izpatikt Dievam ar saviem spēkiem, mēģinājums kļūt par svētiem vai taisniem ar likumu, tradīciju vai noteikumu palīdzību. Tas pievieno papildu elementus Dieva noteiktajām taisnības prasībām. Dievs mums prasa tikai ticēt, par cik mēs tiekam taisnoti caur ticību pamatojoties uz Jēzus upuri pie Krusta.

“Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu…” (Galatiešiem 3:13).

Kad cilvēks paļaujas uz saviem spēkiem, lai saņemtu glābšanu vai Dieva svētības, viņš automātiski nokļūst zem tā paša lāsta, kur galatieši.

Likumība ved pie burvestībām, bet burvestības noved pie lāsta.

KO KRUSTS IZDARĪJA PRIEKŠ MUMS

Uz mirkli aizdomāsimies par paveikto pie Krusta. Pēdējie Jēzus vārdi pie Krusta bija: “Viss piepildīts” (Jāņa 19:30). Citiem vārdiem runājot, Viņš teica: “Tas ir izdarīts pilnīgi un perfekti. Tas notika mūžībā”. Kad mēs sapratīsim atklāsmi par pilnību un pilnīgo rīcību pie Krusta, mēs spēsim saņemt visas svētības.

KO KRUSTS IZDARĪJA MŪSOS

Mūsdienās reti māca par to, ko Jēzus izdarīja pie krusta. Nepietiekama sapratne izraisa daudzums problēmu. Jūs nekad nespēsiet baudīt svētības no Krusta, kamēr jūs nepieņemsiet to faktu, ka tas bija paredzēts dievišķai apmaiņai.

Krusta būtība ir tajā, ka Jēzus ieņēma mūsu vietu. Viņš izcieta visu sodu, kuru bijām pelnījuši mēs par savu nepaklausību. Apmaiņā mēs ieguvām visus labumus, ko Jēzus saņēma Savas paklausības dēļ. Kopš tās dienas mums ir jātiecas kļūt līdzīgiem Jēzum.

Gilermo Maldonado