Mūsu fiziskie ķermeņi – tie ir instrumenti, kurus Jēzus izmanto uz zemes. Visus Viņa plānus īstenos Viņa Miesa – Draudze.

Mēs esam Jēzus turpinājums. Viņš pieskaras pasaulei caur mums un mūsu miesām.

Kā Kristus Miesa, tikai mēs varam ierobežot Jēzus darbu uz zemes. Dievs neizdarīs vairāk, kā atļaus vai paprasīs Viņa Miesa, – ne tāpēc, ka Viņš nevar vai negrib, bet gan tāpēc, ka Viņš ir deleģējis Evaņģēliju, varu un spēku Savai Miesai. Turklāt, par cik Valstība atrodas mūsos, tā kļūst ļoti vērtīga.

Tad kādām prasībām ir jātiek izpildītām, lai mēs darbotos kā Viņa Miesa? Savstarpējai atkarībai.

Katram Miesas loceklim ir vajadzīgs cits Miesas loceklis, taču jāņem vērā, ka nav neaizvietojamu locekļu. Miesas – Draudzes nozīme – tajā, lai Jēzus lietotu to priekš pārdabiskā veikšanas telpā, laikā un matērijā. Viņš no mums ir atkarīgs tajā, lai darbotos šajā dimensijā. Kad Jēzus atnāca uz zemes, Viņam pašam bija vajadzīga miesa, lai izpildītu Tēva gribu. Tieši tas pats arī notiek šodien. Pēc tam, kad Jēzus aizgāja pie Tēva, Kristus Miesa kļuva par instrumentu, kuru Viņš lieto Savas kalpošanas turpināšanai un Savas gribas piepildīšanai šajā pasaulē.

Jēzus izveidoja jaunu ceļu, kas ļauj katram nākt Viņa klātbūtnē un personīgi iepazīt Viņu.

Viņš neradīja reliģiju, kas balstīta uz rituāliem, kas ir pretēja brīnumiem. Mūsu misija – nest Viņa dzīvību un mīlestību šai pasaulei. Dievs ir mīlestība, un Viņš mūs mīl!

Ja mēs mīlam Viņu, tad mēs arī mīlēsim citus cilvēkus. Kā? Kalpojot, lūdzot un nesot Dieva mīlestību, kļūstot par kanāliem, ar kuru palīdzību Jēzus var paveikt brīnumus, kas apstiprinās mūsu vārdus.

Gilermo Maldonado