Draugs, runājot garīgi, tu esi dzimis no Dieva, tevī – Dieva daba. Dieva dzīvība ir klātesoša tavā garā, un tu esi Viņa bērns, bet Viņš – tavs Tēvs. Tāpēc tev ir visas tiesības teikt: “Viņš paziņoja, ka es – taisnais. Viņš mani ir darījis par taisnu. Es – Dieva taisnība Kristū”.
Apliecini to balsī: “Es – Dieva taisnība Kristū”.
Aizver acis un saki to, ieklausies un atkārto atkal un atkal.
Mani reizēm pārsteidz daži kristieši. Daži vienkārši nezina, kas viņi ir. To varētu saprast, kad runa iet par neglābtiem cilvēkiem, kas vēl meklē patiesību. Dabīgi, ka viņi nezina, kas viņi ir, kur viņi iet utt. Bet, ja kristietis nezina, kas viņš ir…!
Es zinu, kas es esmu!
Es – jauns radījums Jēzū Kristū.
Es – Dieva bērns.
Es – Dieva mantinieks.
Es – Kristus līdzstrādnieks.
Es – Dieva taisnība. Aleluja!
Lūk vēl viens Bībeliskais fakts: Jēzus vārds pieder katram kristietim, kā Dieva bērnam.
Šis vārds nepieder tikai dažiem, par cik Jēzus nepieder tikai dažiem. Nevienam nav lielākas tiesības izmantot Viņa vārdu, kā tev.
Visa vara ir ietverta šajā vārdā. Tu vari teikt: “Jēzus ir teicis: visu, ko es lūgšu Viņa vārdā – Viņš man dos. Tāpēc es bezbailīgi ieņemu savu patieso vietu. Es uzlieku rokas slimajiem un saku: “Jēzus vārdā, slimība, atstāj šo ķermeni. Un vairāk nekad nepieskaries tam!” Slava Dievam, tev ir tiesības tā rīkoties. Jēzus vārds ir dots tavā rīcībā.
Kristus teica: “Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli” (Marka 1617-18).
Kam Jēzus saka šos vārdus? Viņš to saka ticīgiem. Šīs zīmes ticīgiem ies līdzi.
Es bez vārdu ierunām pieņemu šo patiesību un darbojos pēc tās, jo Viņš to teica man – un tev arī!
Kenets Heigins