Ir miljoniem kristiešu, kuri staigā ar nosodījuma sajūtu tieši tagad. Tā ir dvēseliska problēma. Romiešiem 8:1 ir teikts: “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas (nosodījuma)”.
Cilvēciskais prāts savā dabiskajā stāvoklī mīl šīs pasaules lietas. Lietas, kuras ir loģiskas vai psiholoģiskas. Tā ir dvēseles sfēra. Kad mēs virzāmies Dievā, mēs ieejam citā pasaulē – Gara pasaulē. Tajā Dievs virzās caur mūsu iekšējo būtību, un mēs pārdabiski zinām, kas mums ir jādara. Tur grib mājot Dievs un būt uzvarētājs šajā konfliktā.
Viens no klasiskākajiem strīda piemēriem Bībelē starp dvēseli un garu ir Jāzeps. 1.Mozus 45:3-8 ” Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: “Es esmu Jāzeps! Vai mans tēvs vēl ir dzīvs?” Bet viņa brāļi nespēja atbildēt, jo tik iztrūkušies tie bija, viņa priekšā stāvot. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: “Nāciet tuvāk klāt!” Un tie pienāca. Un viņš sacīja: “Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti. Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtījis, lai jums saglabātu dzīvību. Jo šis ir otrais bada gads šinī zemē, un vēl būs pieci gadi, kuros nebūs nedz aršanas, nedz pļaušanas. Bet Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs, un Viņš mani ir iecēlis faraonam par tēvu un par kungu visam viņa namam, un par valdnieku pār visu Ēģiptes zemi”.
Kad Jāzepa brāļi viņu redzēja pēdējo reizi, viņi viņu pārdeva par divdesmit sudraba gabaliem. Ja jūsu brāļi būtu jūs pārdevuši par divdesmit dolāriem, bet jūs būtu kļuvis par Ņujorkas štata gubernatoru, un viņi atnāktu lūgt pārtiku, kā jūs būtu izrīkojušies ar viņiem? Sliktākais cietums būtu pati labākā vieta pilsētā priekš viņiem, pareizi?
Šī cilvēka gars bija stiprs un liels. Ar viņu netaisnīgi izrīkojās lielāko viņa dzīves daļu. Viņš pavadīja 7 gadus cietumā par atteikšanos pārkāpt laulību. 30 gadu vecumā izejot no cietuma, viņam tāpat kā iepriekš bija lielisks gars. Lūk, ko Dievs vēlas no mums. Nav svarīgi, kā cilvēki ir izturējušies pret jums. Lai jūsu gars valda. Nežēlojiet sevi. Nestenat par to, cik netaisnīgi izrīkojās ar jums un ievainoja jūs. Atsakieties būt cilvēku ievainoti.
Šajā pasaulē šodien ir konflikts. Jums būs jāizlemj, kam jūs ļausiet uzvarēt – jūsu garam vai jūsu dvēselei.
Lesters Samrels