Ja jūs esat pārdzīvojuši vilšanās sēriju, tad jums varētu būt parādījies slikts ieradums: gaidīt sliktāko. Izejot cauri daudzums grūtībām, jūs tagad gaidāt, ka tās būs vēl vairāk. Un es pati arī tāda biju, bet reiz sapratu – Dievs negrib, lai mēs tā dzīvotu.
Bērnībā es tiku pakļauta vardarbībai no tēva puses, tāpēc, alkstot pamest mājas, es apprecējos ar pirmo vīrieti, kuram es iepatikos. Problēmas viņam bija vairāk, nekā man. Jau drīz viņš mani pameta, tā mūsu laulībai pienāca gals. Tajā laikā, kad es satiku Deivu, es vairs ne uz ko labu necerēju. Es biju negatīvi noskaņots cilvēks, cenšoties kaut kā nodzīvot kārtējo dienu.
Tā dēļ, ka man nācās daudz ciest, man izstrādājās ieradums pastāvīgi gaidīt kaut ko sliktu. Reiz no rīta es atkal sajutu kaut ko ļaunu. Šī sajūta priekš manis nebija nekas jauns, es bieži izjutu kaut ko nelabu. “Kādas nepatikšanas ar mani notiks šajā reizē?” – nodomāju es.
Tad es jautāju Dievam, kas tās par sajūtām, un Viņš atbildēja, ka tā ir slikta priekšnojauta. Vēlāk es atradu Bībelē tādus vārdus: “Noskumušajam nav nevienas priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ik dienas patīkamu labsajūtu” (Salamana pamācības 15:15).
Izlasot šo pantu, es sapratu, par ko iet runa: slikta priekšnojauta – tās ir bailes, ka var notikt kaut kas slikts. Pēc tam es atcerējos, kā pagātnē izjutu šīs bailes, gaidīju kaut ko sliktu, lai gan tam nebija iemesla. Piemēram, reiz vakarā Deivs teica, ka viņam ar mani par kaut ko ir jāparunā. Es uzreiz nodomāju, ka viņš grasās pārtraukt mūsu attiecības, bet patiesībā, tajā vakarā viņš mani bildināja.
Sātans tieši to arī panāk: viņš grib, lai jūs dzīvotu, gaidot slikto un vienmēr no visa baidītos. Gaidot slikto, mēs spēlējam viņa rokās, jo ar savu gaidīšanu mēs viņam dodam iespēju būvēt intrigas un darīt ļaunu. Bet gaidot kaut ko labu, mēs Dievam dodam iespēju īstenot Savus labos nodomus attiecībā uz mums.
Izlasīsim, kas ir rakstīts Raudu dziesmas grāmatā 3:25: “Labvēlīgs ir Tas Kungs tam, kas uz Viņu cer, dvēselei, kas Viņu meklē”.
Dievs ir labs. Viņš dara tikai labu un dod tikai labumus. Tad vai mums nevajadzētu gaidīt tikai labo, ar to dodot Dievam iespēju izpaust sevi? Viņš grib radīt kaut ko neparasti skaistu katru mirkli katrā jūsu dzīves dienā. Bet jums tas ir jāgaida.
Šī doma skaidri tiek uzsvērta Jesajas grāmatā 30:18, vienā no maniem mīļākajiem pantiem par šo tēmu: “Tādēļ Tas Kungs gaida, lai jums parādītu žēlastību, tādēļ Viņš pošas, lai jums būtu žēlīgs, jo tas Kungs ir taisnīgas tiesas Dievs; svētīgs, kas paļaujas uz Viņu!”
Dievs kaislīgi ilgojas, lai mēs gaidītu, ka Viņš būs labs pret mums. Viņš grib darīt priekš jums labu, bet jums tas ir jāgaida.
Gaidīšana var likties pasivitātes izpausme, bet patiesībā garīgajā pasaulē tas ir pats aktīvākais laiks. Grieķu valodas vārds, kā gaidīt, nozīmē alkt, meklēt ar visu sirdi, sagaidīt Dieva labestību.
Dievs sagaida, ka jūs ticēsiet labākajam. Ticiet, ka ar jums notiks kaut kas labs. Dievs darbojas jūsu dzīvēs tieši tagad. Redzat to jūs vai nē, jūtat vai nē, – turpiniet gaidīt, jo Dievs kaislīgi vēlas izpaust jums Savu labestību.
Džoisa Maijere