Mūsdienās reti kad māca par to, ko Jēzus izdarīja pie Krusta. Nepietiekama izpratne izraisa daudzums problēmu. Jūs nekad nevarēsiet izbaudīt Krusta svētības, kamēr jūs nepieņemsiet to faktu, ka tas bija paredzēts dievišķai apmaiņai. Krusta būtība ir tajā, ka Kristus ieņēma mūsu vietu. Viņš izcieta visu sodu, kuru bijām pelnījuši mēs par savu nepaklausību. Apmaiņā mēs ieguvām visus labumus, ko saņēma Jēzus par Savu paklausību. No tās dienas mums ir jātiecas kļūt līdzīgiem Jēzum tāpat, kā Viņš līdzinājās mums.
DIEVIŠĶĀ APMAIŅA
Dievs Tēvs uzlika uz Jēzus pleciem visas pasaules grēkus, vainu, kaunu un nepakļaušanos. Šīs atklāsmes sapratne ir atslēga uz svētību saņemšanu, kuras mums ir dotas pie Krusta. Tur notika dievišķa apmaiņa, un visu ļaunumu, kas ir radies mūsu nepaklausības dēļ, Jēzus paņēma uz Sevi, tajā laikā, kad viss labais Viņā kļuva par mūsu, pateicoties Viņa paklausībai. Šī apmaiņa notika apmēram šādi: Jēzus uznesa mūsu slimības un nelaimes, lai mēs varētu saņemt dziedināšanu.
“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts…” (Jesajas 53:5).
Jēzus tika ievainots, lai mēs saņemtu piedošanu.
“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam” (Jesajas 53:4-6).
Katru reizi, kad tiek pieminēts par Krustu un par izpirkuma upuri, tiek uzskaitīta slimība. Taču tā tiek pieminēta pagātnes formā, pievēršot mūsu uzmanību uz to, ka dziedināšana jau notika mūžībā. Tagad tas viss, kas mums ir jāizdara, – jāpieņem veselība, kuru mums ir dāvājis Jēzus.
Gilermo Maldonado