Vairums mūsdienu draudžu ir pasaulīgas. Kristieši skatās pasaulīgas un pat bezdievīgas televīzijas programmas un filmas. Kristieši piedalās loterijās un spēlē bingo. Liekas, ka daudzi cilvēki pielīdzina viens otram likumību un garīgumu. Ja valdība saka, ka tas ir likumīgi, tad kristieši domā, ka viss ir kārtībā ar pornogrāfiju, azartspēlēm un pat nedzimušu bērnu slepkavībām – abortiem.
Tas, kas šodien Amerikā ir likumīgi, ne vienmēr ir pareizi un tas, kas ir nelikumīgi, ne vienmēr ir nepareizi. Valdības likumi nemaina Dieva morāli.
Līdz tam brīdim, kamēr mēs nevaram pateikt: “Es neesmu no šīs pasaules, ” līdz tam brīdim, kamēr mēs kā Ābrahāms nebūsim svētceļnieki un svešinieki šajās pasaules sistēmās, mēs nebūsim efektīvi Dieva Valstībai.
Zeme ar saviem resursiem pieder Kungam, bet pasaules sistēmas nav no Dieva. Mēs esam daļa no šīs planētas. Dievs to radīja cilvēkam, lai viņš uz tās dzīvotu un baudītu. Taču sistēmas, kuras vēl joprojām vada pasauli, lielākoties ļoti spēcīgi atspoguļo sātana ietekmi. Dieva valdīšanas principi veselībā, kultūrā un izglītībā tiek izkropļoti, sagrozīti un iznīcināti.
Pats Dievs ir uzcēlis to pilsētu, kurā mēs dzīvojam. (Ebrejiem 11:10)
Jēzus teica, ka Viņa Valstība nāks ne no šīs pasaules sistēmas. Viņam ir pilnīgi citi valdīšanas principi. Valstība, kurai piederam mēs, ir pavisam citas dabas, nekā šīs pasaules sistēma.
Jēzus atbildēja: “Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai Es nekristu jūdu rokās. Bet nu Mana valstība nav no šejienes.” (Jāņa 18:36)
Mēs nedrīkstam pielāgoties šai pasaulei, bet mums ir jāpārvēršas, atjaunojot mūsu prātus, lai mēs varētu saprast, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. (Romiešiem 12:2)
Lesters Samrels

Leave a comment