Ja mēs esam piepildīti ar Garu, tad mēs esam gatavi jebkurai kritiskai situācijai. Mēs zinām, ka Pāvils gāja tuvu kopā ar Dievu pateicoties tam, kas notika Apustuļu darbu 20.nodaļā. Tur cilvēki kļuva tik izslāpuši pēc Dieva, ka viņi klausījās Pāvilu pat pēc pusnakts. Kad Pāvils runāja Dieva Vārdu, kāds jauneklis nokrita no trešā stāva un nomira. Pāvils tikpat brīnišķīgā veidā kā vienmēr, nokāpa lejā, apķēra viņu un nodeva dzīvību no sevis jaunajā puisī. Viņš to atdzīvināja. Viņam vienmēr bija spēks jebkurai neparedzētai situācijai! Tā ir svētība, Dieva svētais aprīkojums!
Dzīvot Svētajā Garā, līdzināties Dievam, neuzticēties miesai, bet pieaugt Dieva žēlastībā un atziņā, un pāriet no viena stāvokļa pilnīgi citā – tas arī ir Dieva aprīkojums. Tu nevari salīdzināt Svēto Garu ar kaut ko mazāku, kā arī ar kaut ko lielāku, ko mēs pat nespējam iedomāties. Svētais Gars ir tas, Kurš dod mums dievišķo atklāsmi noteiktā mirklī. Persona, kas ir “dievišķās dabas līdzdalībnieks”, ienāca tādās attiecībās, kad Dievs to apveltī ar dievišķo prātu, lai izprastu Viņa mīlestību un vienotību ar Viņa Dēlu.
Mēs stipri esam tikai tad, kad pazīstam Šo avotu!
Smits Viglsforts